การชำระเงิน ( Payment )

ชำระเงินเข้าบัญชีธนาคารของเรา โดยใช้รหัสการสั่งซื้อของคุณเป็นเอกสารอ้างอิง สินค้าจะถูกส่งหลังการโอนเงินเข้าในระบบบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

Make your payment directly into our bank account. Please use your Order ID as the payment reference. Your order won’t be shipped until the funds have cleared in our account.