การส่งสินค้า ( Shipping )

EMS1

1.ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ( EMS )

ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า อีเอ็มเอส (EMS) การส่งแบบนี้ทางไปรษณีย์ไทยจะดำเนินการอย่าง เร่งด่วน แยกจากระบบงานไปรษณีย์ตามปกติ มั่นใจได้ทั้งในด้านความรวดเร็ว ปลอดภัย สินค้าถึงมือผู้รับแน่นอน สามารถตรวจสอบสถานะพัสดุได้ แนะนำสำหรับลูกค้ากรุงเทพ , ปริมลฑล และต่างจังหวัดเนื่องจากเป็นวิธีการส่งที่รวดเร็วที่สุด ใกล้ไกลแค่ไหน ก็ถึงปลายทางรวดเร็ว ทันใจ

การส่งแบบ EMS ถึงปลายทางประมาณไม่เกิน 24 – 48 ชม. หลังจัดส่ง(ส่วนใหญ่ไม่เกิน 24 ชม.) กรุงเทพฯ และปริมลฑณ ท่านจะได้รับสินค้าในวันรุ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น สินค้าจะถูกค้าส่ง วันจันทร์ช่วงเช้า เวลา 10:30 น. ท่านจะได้รับสินค้า วันอังคารซึ่งอาจเป็นช่วงเช้าหรือบ่าย ขึ้นอยู่กับเส้นทางการนำจ่ายของเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ปลายทาง ต่างจังหวัด อำเภอเมือง หรือตัวจังหวัด ส่วนใหญ่ท่านจะได้รับสินค้าในวันรุ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น ส่งวันจันทร์ช่วงเช้า เวลา 10:30 น. ท่านจะได้รับสินค้า วันอังคารซึ่งอาจเป็นช่วงเช้าหรือบ่าย ขึ้นอยู่กับเส้นทางการนำจ่ายของเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ปลายทาง สำหรับบางอำเภอ อาจใช้เวลาถึง 2 วัน ซึ่งถ้าสั่งวันจันทร์ช่วงเช้า ได้รับสินค้าวันพุธ

2.ไปรษณีย์ลงทะเบียน

การส่งแบบนี้ทางไปรษณีย์ไทยให้ความคุ้มครองการนำจ่ายปลายทาง รับประกันว่าสินค้าถึงมือผู้รับแน่นอน สามารถตรวจสอบสถานะพัสดุได้ แนะนำสำหรับลูกค้าในกรุงเทพและปริมลฑลเนื่องจากระยะเวลาในการจัดส่งไม่แตกต่างกับการส่งแบบไปรษณีย์ด่วนพิเศษ(EMS) มากนัก แต่จะประหยัดค่าใช้จ่ายกว่า

การส่งแบบลงทะเบียน ถึงปลายทางประมาณไม่เกิน 2 – 3 วัน หลังจัดส่ง กรุงเทพฯ และปริมลฑณ ท่านจะได้รับสินค้าในวันรุ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น สินค้าจะถูกค้าส่ง วันจันทร์ช่วงเช้า เวลา 10:30 น. ท่านจะได้รับสินค้า วันอังคารซึ่งอาจเป็นช่วงบ่าย หรือวันพุธช่วงเช้า ขึ้นอยู่กับเส้นทางการนำจ่ายของเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ปลายทาง ต่างจังหวัด ถ้าท่านอยู่อำเภอเมือง หรือตัวจังหวัด ส่วนใหญ่ท่านจะได้รับสินค้าในวันรุ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น ส่งวันจันทร์ช่วงเช้า เวลา 10:30 น. ท่านจะได้รับสินค้า วันอังคารซึ่งอาจเป็นช่วงเช้าหรือบ่าย ขึ้นอยู่กับเส้นทางการนำจ่ายของเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ปลายทาง สำหรับบางอำเภอ อาจใช้เวลาถึง 3-4 วัน ซึ่งถ้าสั่งวันจันทร์ช่วงเช้า ได้รับสินค้าวันพฤหัสหรือวันศุกร์