การเชื่อมต่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ กับโปรแกรม Time Attendance

การเชื่อมต่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ กับโปรแกรม Time Attendance ตามที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เป็นระบบ Stand Alone ที่สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา แต่หากต้องการดูข้อมูลการลงเวลาทำงานของพนักงาน จะต้องทำการเชื่อมต่อเข้ากับโปรแกรม Time Attendance เพื่อนำข้อมูลการลงเวลาทำงานของพนักงานที่สแกนเก็บไว้ภายในหน่วยความจำของเครื่องสแกนลายนิ้วมือเข้ามาประมวลผลที่โปรแกรม ซึ่งสามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

การเชื่อมต่อของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ กับโปรแกรม Time Attendance

 1. การเชื่อมต่อผ่าน USB Flash Drive เพียงแค่นำ USB Flash Drive มาเสียบเข้ากับเครื่องสแกนลายนิ้วมือ และทำการสั่งดึงข้อมูลเข้าสู่ Flash Drive หลังจากนั้นให้นำ USB Flash Drive ไปเปิดที่โปรแกรม Time Attendance แล้วเลือกการนำเข้าข้อมูลจาก Flash Drive เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้น
  ข้อดีของการเชื่อมต่อด้วย USB Flash Drive
  การเชื่อมต่อผ่าน USB Flash Drive สามารถทำได้ง่าย สะดวก ลดต้นทุนในการติดตั้งและเดินสาย LAN เหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่ไม่สะดวกเดินสาย LAN เป็นอย่างยิ่ง
 2. การเชื่อมต่อผ่าน LAN หรือ ระบบ Network อาจดูเหมือนยุ่งยาก แต่หากดำเนินการจัดเตรียมและติดตั้งเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว จะสามารถช่วยอำนวยความสะดวก และความคล่องตัวให้กับผู้ใช้งานได้
  วิธีการจัดเตรียม และ การเชื่อมต่อผ่านสาย LAN
  – เตรียมเดินสาย LAN ให้เรียบร้อย
  – นำสาย LAN ด้านหนึ่งเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องสแกนลายนิ้วมือ และอีกด้านหนึ่งเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
  – ทำการตรวจสอบ IP ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ และ พอร์ต โดยเข้าไปที่เมนูการตั้งค่า เลือกการเชื่อมต่อ หรือ Network แล้วทำการดูเลขของ Drive IP และ พอร์ตการเชื่อมต่อ Drive Port
  >> หากเป็นการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง ไม่จำเป็นต้องแก้ไขเลข IP
  >> หากเป็นการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยผ่านระบบ Network ของบริษัท จะต้องทำการแก้ไข IP ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือให้อยู่ในวงแลนด์เดียวกับ Networkของบริษัทเสียก่อน
  – นำ IP ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่ได้มาทำการ Ping ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยกดที่ปุ่ม Start เลือก run หรือ Search แล้วพิมพ์คำว่า cmd จากนั้นให้กด Enter จะพบหน้าต่างโปรแกรมสีดำๆ ให้ทำการพิมพ์คำว่า ping เว้นวรรค ตามด้วย ipของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เช่น ping 192.168.1.201 แล้วกด Enter
  >> กรณีที่ทำการ Ping สำเร็จ ระบบจะขึ้นเวลาการเชื่อมต่อให้เป็นตัวเลขประมาณ 4-5 บรรทัด
  – หลังจากการ Ping สำเร็จให้ดำเนินการเพิ่มเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่โปรแกรม Time Attendance โดยมีขั้นตอนดังนี้ เปิดโปรแกรมแล้วเข้าไปที่คำว่า เครื่อง เลือก เพิ่มใหม่ หลังจากนั้นให้ตั้งชื่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดการเชื่อมต่อให้เลือกเป็น TCP/IP ช่องเลขเครื่องให้ระบุเลขอะไรก็ได้แต่ต้องไม่ซ้ำกัน
  >> กรณีมีหลายเครื่องให้ทำการตรวจสอบเลขพอร์ตและIP ที่ระบของโปรแกรมขึ้นมาให้ว่าตรงกับIPที่กำหนดไว้ที่ตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือไม่ หากไม่ตรงกันจะไม่สามารถทำการเชื่อมต่อได้
  – ที่หน้าจอโปรแกรม Time Attendance จะเห็นรายการเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่เราทำการเพิ่มเข้าไป ให้กดที่รายการดังกล่าว แล้วกดที่เชื่อมต่อ หากทำการเชื่อมต่อสำเร็จในช่องสถานะจะแสดงผลว่า เชื่อมต่อสำเร็จ หลังจากนั้นให้ดำเนินการตั้งค่าการใช้งานต่อไปได้เลย

ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นนี้เราได้อธิบายถึงการเชื่อมต่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือกับโปรแกรม Time Attendance ไว้ทั้ง 2 แบบ ซึ่งในบางรุ่นของเครื่องสแกนลายนิ้วมืออาจจะมีระบบการเชื่อมต่อเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ท่านสอบถามหรือศึกษาข้อมูลจากรายละเอียดสินค้าอีกครั้ง

Posted in บทความ.