ความสำคัญของ พื้นที่เก็บข้อมูล เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

พื้นที่การเก็บข้อมูล เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ก็เปรียบเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือมือถือ ซึ่งหากขั้นตอนการพิจารณาเลือกซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่รองรับได้น้อย แต่ใช้งานไม่เหมาะสม อาจทำให้เกิดปัญหาในการใช้งานตามมา

พื้นที่เก็บข้อมูล เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

หากพื้นที่การเก็บข้อมูลของเครื่องสแกนลายนิ้วมือเหลือน้อย จะส่งผลต่อการใช้งานทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เพราะเมื่อมีผู้ใช้งานทำการสแกนลายนิ้วมือ หัวอ่านจะอ่านลายนิ้วมือ และส่งข้อมูลต่อเพื่อทำการประมวลผลเปรียบเทียบกับลายนิ้วมือต้นแบบที่มีอยู่ในหน่วยความจำของตัวเครื่องสแกน ซึ่งการประมวลผลจะกระทำบนพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดของหน่วยความจำ ทำให้ระยะเวลาในการประมวลผลนานขึ้น ส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์อื่นๆภายในตัวเครื่องที่ต้องทำงานหนักขึ้น ทำให้อายุการใช้งานของเครื่องอาจจะสั้นลง

การดาวน์โหลดข้อมูลการบันทึกเวลาของพนักงาน เมื่อได้ทำการดาวน์โหลดมาที่เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการลบข้อมูลการบันทึกเวลาที่ตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือทุกครั้ง เพื่อเป็นการคืนพื้นที่การเก็บข้อมูลให้กับตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือ นอกจากนี้แล้ว การสำรองฐานข้อมูลเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่ทำการดาวน์โหลดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ก็เป็นสิ่งสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันที่ไม่ควรมองข้าม เพราะเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ หากมองข้ามจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อฐานข้อมูลได้

Posted in บทความ.