ประเภทของประตู ในการติดตั้งชุดควบคุม

ชุดควบคุมประตูเป็นอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดประตู เพื่อจำกัดสิทธิในการเข้า-ออกของบุคคล ซึ่งก่อนการติดตั้งชุดควบคุมประตู จะต้องทำความเข้าใจถึงประเภทของประตูแต่ละแบบเสียก่อน

ประตูแต่ละประเภท มีดังนี้

  • ประตูกระจกกรอบอลูมิเนียม สามารถติดตั้งชุดควบคุมประตูมาตรฐานได้
  • ประตูกระจกกรอบอลูมิเนียมบานเลื่อน หรือสไลด์ สามารถติดตั้งชุดควบคุมประตูมาตรฐานได้ เพียงแต่เปลี่ยนตำแหน่งการติดตั้งจากด้านบนเป็นด้านข้างแทน
  • ประตูกระจกบานเปลือย จำเป็นต้องเพิ่มอุปกรณ์นอกเหนือจากชุดมาตรฐาน เรียนว่า U bracket เพื่อใช้ทำการยึดติดอุปกรณ์ชุดควบคุมประตูเข้ากับกระจก
  • ประตูบานไม้ สามารถติดตั้งชุดควบคุมประตูมาตรฐานได้ โดยการติดตั้งจะเป็นลักษณธเดียวกับรูปแบบประตูกระจกกรอบอลูมิเนียม

จากบทความดังกล่าวข้างต้น ประตูเกือบทุกชนิดสามารถทำการติดตั้งชุดควบคุมประตูได้ เพียงแต่รูปแบบในการติดตั้งอาจจะแตกต่างกันออกไป และจำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์และความชำนาญของช่างในการติดตั้งงาน

Posted in บทความ.