ระบบ access control คือ อะไร

มาทำความรู้จักกันว่า ระบบ access control คือ อะไร และมีความสำคัญอย่างไร

ระบบควบคุมการเข้า-ออกประตู เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับพื้นที่ที่ต้องการ อาทิเช่น ห้องการเงินการบัญชี ห้องเซิฟเวอร์ ห้องผู้บริหาร ประตูตึกสำนักงาน อาคารต่างๆ เป็นต้น ซึ่งจะใช้อุปกรณ์ล็อค เรียกว่า Electric door lock หรือ กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า ร่วมกับ เครื่องที่ทำหน้าที่เป็นหัวอ่านข้อมูล

Access control มีให้เลือกใช้งาน 5 รูปแบบระบบ access control คือ อะไร

  1. แบบสแกนลายนิ้วมือ
  2. แบบสแกนใบหน้า
  3. แบบสแกนลายนิ้วมือ & ใบหน้า
  4. แบบสแกนบัตร
  5. แบบสแกนบัตร & ปุ่มกด

หลักการทำงานของ Access control

Access control ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือ ส่วนควบคุม เรียกว่า Controller มีหน้าที่ในการทำงานควบคุมการล็อค และปลดล็อคของแม่เหล็กไฟฟ้าที่ติดตั้งไว้กับประตู อีกส่วนคือ หัวอ่าน เรียกว่า Reader ก็คือ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ หรือ เครื่องสแกนใบหน้า หรือ เครื่องทาบบัตร และ ปุ่มกด ที่มีหน้าที่นี้การอ่านข้อมูลแล้วทำการประมวลผล หากเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้ ก็จะทำการส่งข้อมูลต่อไปยังส่วนของ Controller แต่หากเป็นบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่ชุดอุปกรณ์ดังกล่าวก็จะไม่ทำงาน

เทคโนโลยีในปัจจุบันมีการพัฒนาต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้การตรวจสอบเอกลักษณ์ของบุคคลด้วยลายนิ้วมือ หรือด้วยการสแกนใบหน้า เป็นเรื่องที่สะดวก รวดเร็ว มีความแม่นยำสูง และเป็นที่นิยมในปัจจุบันเป็นอย่างมาก

Posted in บทความ.