ทำความรู้จักกับ ชุดควบคุมประตู

ชุดควบคุมประตู เป็นอุปกรณ์ที่สามารถทำงานร่วมกับ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า เครื่องทาบบัตร และ ชุด Access Control เพื่อทำการควบคุมการเปิดปิดของประตู ซึ่งเป็นการจำกัดสิทธิ์ในการเข้าพื้นที่เพื่อเพิ่มความปลอดภัย

ชุดควบคุมประตู ประกอบด้วยการเชื่อมต่อ ประตูสแกนนิ้ว X8 ZKTeco

  • Power Supply พร้อม Battery ทำหน้าที่เป็นแหล่งจ่ายไฟให้กับชุดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า เมื่อเกิดไฟดับ หรือไฟตก ชุดอุปกรณ์ควบคุมประตูก็ยังคงสามารถทำงานได้ตามปกติ
  • Magnetic Lock หรือ ชุดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ล็อคและปลดล็อคประตู
  • LZ และ U bracket เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการยึดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้าเข้ากับบานประตู เพื่อให้ ชุดควบคุมประตู สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
  • Exit Switch เป็นปุ่มกดเพื่อทำหน้าสั่งงานให้ชุดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้าทำการปลดล็อคประตูให้กับบุคคลภายในห้อง

การทำงานของ ชุดควบคุมประตู

เมื่อผู้ใช้งานทำการยืนยันความเป็นตัวตนผ่าน เครื่องสแกนลายนิ้วมือ หรือ เครื่องสแกนใบหน้า หรือ เครื่องทาบบัตร อุปกรณ์ดังกล่าวจะทำการประมวลผล หากเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาต ตัวเครื่องจะทำการส่งคำสั่งมายังชุด Magnetic Lock เพื่อให้ทำการปลดล็อคประตู ผู้ใช้งานจึงจะสามารถเข้าไปในพื้นที่ภายในได้

จากบทความดังกล่าวข้างต้น ชุดควบคุมประตู ถือเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญในการช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นคุณจึงไม่ควรมองข้ามการใช้ ชุดควบคุมประตู ภายในอาคาร สำนักงาน โรงงาน หรือห้องบัญชีการเงิน ที่คุณต้องการเพิ่มความปลอดภัย

Posted in บทความ.