สิทธิผู้ดูแลเครื่องบันทึกเวลา

การตั้งค่าสิทธิผู้ดูแลเครื่องสแกนลายนิ้วมือ หรือ เครื่องสแกนใบหน้า เพื่อเป็นการกำหนดการใช้งาน และป้องกันการเข้าไปแก้ไขข้อมูล การตั้งค่าต่างๆภายในตัวเครื่อง จากพนักงานหรือบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ หรือ เครื่องสแกนใบหน้า สามารถทำการกำหนดสิทธิการเป็นผู้ดูแลได้ทั้งหมด 5 คน ซึ่งอาจจะมีบทบาทของสิทธิการดูแลไม่เท่ากันก็ได้ แต่การตั้งค่าสิทธิผู้ดูแลระบบควรทำการตั้งให้มากกว่า 1 คน เพราะหากในอนาคต ผู้ดูแลระบบคนแรกไม่อยู่ หายตัวไป หรือลาออกไปแล้ว ก็จะได้ไม่ทำให้เกิดปัญหาในการเข้าใช้งานเครื่องสแกนได้สิทธิผู้ดูแลเครื่องบันทึกเวลา

บทบาทของแต่ละสิทธิผู้ดูแลระบบ

  • User : เป็นผู้ใช้งานโดยทั่วไปที่ได้รับสิทธิตามมาตรฐาน ซึ่งจะไม่สามารถตั้งค่าการจัดการเครื่องได้ ทำได้แค่เพียงการสแกนลายนิ้วมือ เข้า-ออก เพื่อทำการบันทึกลงเวลาการทำงานเท่านั้น
  • Supervisor : เป็นสิทธิที่สามารถเข้าสู่เมนูใช้งานเพื่อทำการเพิ่มพนักงานใหม่ในระบบ และดาวน์โหลดข้อมูลการบันทึกเวลาผ่าน USB ได้
  • Advance : เป็นสิทธิที่สามารถเข้าสู่เมนูใช้งานเพื่อทำการเพิ่มพนักงานใหม่ในระบบ ดาวน์โหลดข้อมูลการบันทึกเวลา และสามารถตั้งค่าต่างๆได้
  • Admin : เป็นสิทธิสูงสุด ซึ่งจะสามารถดำเนินการได้ทุกอย่าง ตั้งแต่การเพิ่มพนักงาน การแก้ไขข้อมูล การตั้งค่าต่างๆ รวมถึงการลบข้อมูลผู้ใช้งาน

ดังนั้น หากคุณจะทำการกำหนดสิทธิให้กับใครเพื่อเป็นผู้ดูแล หรือผู้ช่วยในการดำเนินงาน ควรเลือกประเภทของสิทธิผู้ดูแลให้เหมาะสม ทั้งนี้ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ หรือ เครื่องสแกนใบหน้า บางรุ่น อาจมีสิทธิไม่ครบทั้ง 4 แบบ นอกจากนี้แล้วเรื่อง การเปลี่ยนสิทธิ์ผู้ดูแลระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน

Posted in บทความ.