เครื่องบันทึกเวลา คือ อะไร

หลายท่านอาจจะยังไม่เข้าว่า เครื่องบันทึกเวลา คือ อะไร หมายถึง อุปกรณ์ชิ้นไหน และมีความสำคัญอย่างไร

เครื่องบันทึกเวลา หมายถึง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลเวลา เข้า-ออก การทำงานของพนักงาน ซึ่งในยุคสมัยแรกๆนั้นจะเป็นเครื่องบันทึกเวลาที่บันทึกข้อมูลแบบ Analogue ที่เห็นกันจนคุ้นชินตาเลยก็คือ เครื่องตอกบัตร ซึ่งจะใช้บัตรตอกเป็นตัวบันทึกข้อมูล ทำให้ค่อนข้างมีปัญหาในการเก็บข้อมูลและการประมวลผล สูญเสียทรัพยากรต่างๆ เริ่มตั้งแต่ ค่าบัตรตอกรายเดือน ค่าดำเนินการประมวลผลซึ่งหากบริษัทไหน หรือโรงงานไหนที่มีพนักงานจำนวนมาก ก็อาจจะต้องมีพนักงานในการประมวลผลบัตรตอกมากตามไปด้วย แต่ก็ยังมีปัญหาอื่นๆตามมาอีก อาทิเช่น พนักงานตอกบัตรแทนกัน หรือ Human Error ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณทำให้ได้รับผลเสียหายตามมามากว่าที่คุณคิด และเมื่อเทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น เครื่องตอกบัตรจึงได้รับการพัฒนาให้มีการเก็บข้อมูลในรูปแบบของ Digital โดยมีการนำเอาเทคโนโลยีขั้นสูงทางด้านชีววิทยา เทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีทางด้านคณิตศาสตร์ และ การเก็บค่าสถิติ มาพัฒนาร่วมกัน กลายเป็น เครื่องทาบบัตร เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้

ความสำคัญในการใช้เครื่องบันทึกเวลา

เครื่องบันทึกเวลา ทำหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลเวลาการทำงาน เข้า-ออก ของพนักงานแต่ละบุคคลภายในองค์กร ซึ่งจะทำให้เราทราบถึงข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจ อาทิเช่น การขาด ลา มาสาย ของพนักงานแต่ละบุคคล ทำให้ทราบถึงพฤติกรรมของพนักงาน ความใส่ใจในหน้าที่การงาน ร่วมไปถึงการประเมิณความก้าวหน้าในหน้าที่การทำงานได้อย่างง่ายดายเครื่องบันทึกเวลา คือ

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ คือความสำคัญในการใช้เครื่องบันทึกเวลา เพื่อช่วยแก้ปัญหาทางด้านบุคลากร และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรภายในองค์กรให้มีศักยภาพมากขึ้น ประสิทธิภาพในการทำงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

Posted in บทความ.