เครื่องสแกนลายนิ้วมือหลักการทํางาน

เครื่องสแกนลายนิ้วมือหลักการทํางาน คือ เป็นเครื่องที่ทำหน้าที่ตรวจสอบลายนิ้วมือ ซึ่งลายนิ้วมือของคนเราจะเริ่มปรากฎตั้งแต่ตัวอ่อนอายุ 3 ถึง 4 เดือนในครรภ์มารดา โดยจะประกอบด้วยเส้น 2 ลักษณะ คือ เส้นนูน (Ridges) และเส้นร่อง (Furrows) ที่มาพบกันทำให้เกิดเป็นลายเส้นต่างๆ เช่น เส้นตรง เส้นโค้ง จุด เส้นแตก เส้นวนกลับ เส้นเวียน เส้นขาด เส้นทะเลสาบ เป็นต้น

เครื่องสแกนลายนิ้วมือหลักการทํางาน ดังนี้
เครื่องสแกนลายนิ้วมือหลักการทํางาน

เริ่มตั้งแต่การลงทะเบียนลายนิ้วมือผู้ใช้งานใหม่ โดยทำการบันทึกลายนิ้วมือไว้ที่ตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เพื่อเป็นแม่แบบลายนิ้วมือเก็บไว้ในหน่วยความจำของตัวเครื่อง เมื่อมีผู้ใช้งานทำการสแกนลายนิ้วมือ หัวอ่านของเครื่องสแกนลายนิ้วมือจะทำหน้าที่รับข้อมูลลายนิ้วมือของผู้ใช้งานมาเพื่อทำการประมวลผลเปรียบเทียบกับลายนิ้วมือแม่แบบในหน่วยความจำของตัวเครื่องที่เก็บไว้ หากลายนิ้วมือที่รับมาตรงกับลายนิ้วมือแม่แบบในหน่วยความจำ เครื่องสแกนลายนิ้วมือก็จะทำการบันทึกค่าเวลาเก็บไว้ในตัวเครื่อง แต่หากไม่ตรงกันก็จะไม่ทำงาน

ข้อดีของการเลือกใช้ลายนิ้วมือในการระบุความเป็นตัวตน

  • ลายนิ้วมือของคนเราตั้งแต่แรกเกิดไปจนกระทั่งถึงวันตายจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบตามกาลเวลา แต่สามารถเปลี่ยนขนาดได้ตามขนาดของร่างกาย
  • รูปแบบลายนิ้วมือจะมีการถ่ายทอดผ่านทางพันธุกรรม ทำให้มีลักษณะที่คล้ายกันของคนในครอบครัว แต่ลายนิ้วมือของแต่ละบุคคลก็ยังคงมีรูปแบบที่มีความเฉพาะเจาะจงไม่ซ้ำกัน ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติที่สำคัญ

หากคุณกำลังพบกับปัญหาที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จากการใช้เครื่องตอกบัตร คือ การลงเวลาทำงานแทนกันของพนักงาน เครื่องสแกนลายนิ้วมือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีที่จะช่วยคุณในการแก้ไขปัญหานี้

Posted in บทความ and tagged .