เครื่องสแกนลายนิ้วมือ คืออะไร

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ คืออะไร และเกี่ยวข้องอย่างไรกับไบโอแมทริกซ์

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ คืออะไร หลายๆคนที่ยังไม่รู้จักกับเจ้า เครื่องสแกนลายนิ้วมือ อาจจะสงสัยว่ามันคืออุปกรณ์อะไร และเอาไว้ทำอะไร ร่วมทั้งเข้ามาเกี่ยวข้องกับไบโอแมทริกซ์ได้อย่างไร วันนี้เรามีคำตอบจะมาบอกกัน

ไบโอแมทริกซ์ ( biometrics ) คือ อะไรกันนะ

หลายคนเข้าใจว่าไบโอแมทริกซ์นั้นจำกัดเฉพาะในการตรวจพิสูจน์ความเป็นตัวตนโดยการใช้ลายนิ้วมือเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว ไบโอแมทริกซ์ ( biometrics ) คือ การตรวจพิสูจน์ความเป็นตัวตน โดยอาศัยวิธีการนำเอาข้อมูลทางชีวภาพ ไม่ว่าจะเป็นเอกลักษณ์ที่มีความเฉพาะทางกายภาพ หรือการกระทำทางพฤติกรรมของมนุษย์ มาเพื่อใช้ในการตรวจพิสูจน์เพื่อยืนยัน หรือแสดงความเป็นตัวตน เช่น ใบหน้า ฝ่ามือ ลายนิ้วมือ เสียง เรตินา ม่านตา ลายเซ็น ดีเอ็นเอ ซึ่งเทคโนโลยีที่ได้กล่าวมานั้น มีให้เห็นกันเช่น
ในโรงภาพยนต์แนว ไซ-ไฟ หลายเรื่องอาทิ การสแกนเอกลักษณ์ในหนังเรื่อง ” มิชชั่นอิมพอสซิเบิ้ล” หรือ การสแกนลายนิ้วมือในภาพยนต์แนวสืบสวนสอบสวนที่อ้างอิงกับการใช้งานจริงกับ ซีไอเอ หน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐ และในสำนักงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษของสหรัฐ (เอฟบีไอ) ซึ่งก็มีการใช้งานมากว่า 25 ปีแล้ว ภายใต้ชื่อที่เรียกว่า เอฟิส ( Automate Fingerprint
Identification System : AFIS ) เทคโนโลยีการตรวจพิสูจน์ความเป็นตัวตนด้วยลายนิ้วมือ บางคนอาจไม่เชื่อว่าเทคโนโลยีชั้นสูง
ขนาดนั้นจะมีแนวโน้มมาให้คนธรรมดาอย่างเรา ๆ ได้ใช้งานกัน แต่จากคำยืนยันของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ์ในแวดวง ทำให้รู้ว่าไบโอเมทริกซ์กำลังก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของพวกเรา

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ คืออะไร

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ คืออะไร

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ คือ เครื่องบันทึกเวลาทำงาน ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ได้มีการพัฒนาและนำเอาหลักการทางเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพ และเทคโนโลยีด้านอื่นๆ มาผสมผสานเข้าด้วยกัน เช่น เทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ หลักการทางด้านคณิตศาสตร์ การเก็บค่าสถิติ มาใช้งานร่วมกัน เพื่อใช้ในงานพิสูจน์ความเป็นตัวตนของแต่ละบุคคล โดยสามารถแบ่งออกเป็น การพิสูจน์ทางด้านกายภาพ และการพิสูจน์ทางด้านลักษณะพฤติกรรม ซึ่งการตรวจพิสูจน์ลักษณะทางเด้านกายภาพของแต่ละบุคคลนั้น จำเป็นต้องใช้อวัยวะที่มีลักษณะความเป็นเฉพาะของแต่ละบุคคลที่ต้องมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เช่น การใช้ลักษณะความเฉพาะของลายเส้นบนลายนิ้วมือของแต่ละบุคคล แต่อย่างไรก็ตามลักษณะของรูปแบบลายนิ้วมือนั้น ก็จะมีลักษณะที่มีความคล้ายกันของแต่ละบุคคลในครอบครัว หรือสามารถอธิบายได้ว่า รูปแบบของลายนิ้วมือของแต่ละคน ได้รับการถ่ายทอดผ่านทางพันธุกรรม

ข้อดีของการใช้ลายนิ้วมือเพื่อพิสูจน์ความเป็นตัวตน

เมื่อเรายังเป็นตัวอ่อนอายุ 3 ถึง 4 เดือนในครรภ์มารดา ลายนิ้วมือของแต่ละบุคคลก็จะเริ่มปรากฏขึ้น ซึ่งลายนิ้วมือนี้เป็นผิวหนังส่วนที่มีสัน (Ridge) และ ร่อง (Furrow) ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการหยิบจับสิ่งของ สันและร่องที่ปรากฏให้เห็นนี้ จะมีคุณลักษณะที่สำคัญ 2 ประการ

  1. จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบตามกาลเวลา แต่อาจจะมีการเปลี่ยนขนาดได้ เพราะลายนิ้วมือจะไม่มีการเปลี่ยนรูปแบบตั้งแต่กำเนิดจนกระทั่งสิ้นชีวิต แต่อาจจะมีการเปลี่ยนขนาดตามขนาดของร่างกายได้
  2. ลายนิ้วมือของแต่ละบุคคลจะมีรูปแบบที่มีความเฉพาะ การที่ลายนิ้วมือของแต่ละคนมีรูปแบบเฉพาะนั้น เป็นคุณสมบัติที่สำคัญอย่างหนึ่งของลายนิ้วมือ นับตั้งแต่เริ่มมีการเก็บข้อมูลลายนิ้วมือ และมีการนำมาเปรียบเทียบลายนิ้วมือกันด้วยวิธีการสมัยใหม่ ซึ่งมีมามากว่าร้อยปีแล้วนัน้ ยังไม่มีการตรวจพบเลยว่า มีการเหมือนกันของลายนิ้วมือแต่ละบุคคล

ซึ่งลายนิ้วมือของแต่ละบุคคลนั้นมีลักษณะที่มีความเฉพาะมาก แม้กระทั่ง Identical twin เอง ก็ยังมีลายนิ้วมือที่แตกต่างกัน แต่รูปแบบของ DNA ที่เหมือนกัน

เครดิตภาพ: www.  lovehusain  .com

Posted in บทความ and tagged , , , , , , , , .