เครื่องสแกนใบหน้า เทคโนโลยีที่ล้ำกว่า

ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมีการพัฒนาต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง เครื่องสแกนลายนิ้วมือได้ถูกพัฒนาต่อกลายเป็น เครื่องสแกนใบหน้า ที่สามารถทำการบันทึกลงเวลาเข้า-ออกของพนักงานได้โดยไม่ต้องสัมผัสกับตัวเครื่อง ช่วยตอบโจทย์ปัญหาสำหรับผู้ที่มีลายนิ้วมือบาง นิ้วมือลอก สแกนไม่ติด ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป ซึ่ง เครื่องสแกนใบหน้า ใช้เวลาในการสแกนภายใน 1 วินาที ก็สามารถทำการบันทึกลงเวลาเข้า-ออกของพนักงานได้แล้วเครื่องสแกนใบหน้า เทคโนโลยีที่ล้ำกว่า

เครื่องสแกนใบหน้า เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำนักงานที่ได้รับการพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อเป็นเครื่องพิสูจน์ความเป็นตัวตนของบุคคล โดยวัดระยะห่างของแต่ละจุดสำคัญบนใบหน้าแล้วทำการบันทึกเป็นแม่แบบเก็บไว้ที่หน่วยความจำของตัวเครื่อง เมื่อมีผู้ใช้งานทำการสแกนใบหน้า กล้องจะทำการจับภาพแล้วส่งข้อมูลต่อมาเพื่อทำการประมวลผลเปรียบเทียบกับโครงหน้าต้นแบบ หากข้อมูลตรงกับบุคคลใดในหน่วยความจำของตัวเครื่อง ซึ่งจะทำการบันทึกลงเวลาเก็บไว้ แต่ เครื่องสแกนใบหน้า ก็ยังมีจุดอ่อน หากตอนเก็บข้อมูลใบหน้าเราผอม น้ำหนัก 45 กก. และเมื่อระยะเวลาผ่านไป เราน้ำหนักมากขึ้นกลายเป็น 60 กก. ทำให้โครงหน้าของเราเปลี่ยนไปก็จะทำให้การบันทึกข้อมูลยากขึ้น ผู้ผลิตเองก็เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้เพิ่ม Option การสแกนลายนิ้วมือมาด้วยภายในเครื่องเดียว

จากการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้เครื่องสแกนลายนิ้วมือและใบหน้า สามารถตอบโจทย์การใช้งานของกลุ่มลูกค้าทุกรูปแบบ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

Posted in บทความ.