เคล็ดลับ การเก็บลายนิ้วมือ ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

การเก็บลายนิ้วมือ ลงบนเครื่องสแกนลายนิ้วมือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการพัฒนานำเอาเทคโนโลยีด้านต่างๆมาผสมผสานเข้าด้วยกัน เพื่อรองรับทางด้านธุรกิจ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ จึงควรศึกษา เรียนรู้ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือให้ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด

การใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือเริ่มตั้งแต่ การเเก็บลายนิ้วมือต้นฉบับ ขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก เพราะการเก็บลายนิ้วมือครั้งแรกเป็นการสร้างแม่แบบลายนิ้วมือของแต่ละบุคคลเก็บไว้ในหน่วยความจำของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เพื่อใช้ในการประมวลผลการสแกนลายนิ้วมือยืนยันตัวบุคคลในครั้งถัดๆไป หากทำการเก็บไม่ดี จะทำให้เกิดปัญหา ทำไม สแกนลายนิ้วมือไม่ได้ ไม่ติด การสแกนติดยาก หรือ สแกนไม่ผ่าน ซึ่งมักเกิดจากสาเหตุดังนี้

เคล็ดลับ การเก็บลายนิ้วมือ ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

  • นิ้วมือไม่สะอาด อาจมีคราบสิ่งสกปรกติดค้างตามร่องของลายนิ้วมือ ควรทำความสะอาดและเช็คดให้แห้งก่อนการบันทึกลายนิ้วมือแม่แบบ
  • นิ้วมือเกิดบาดแผลหรือมีการลอก ควรเลือกนิ้วที่ไม่มีบาดแผล ลายนิ้วมือชัดที่สุด
  • การวางนิ้วมือเพื่อทำการเก็บข้อมูล ควรวางนิ้วมือในตำแหน่งกึ่งกลางของหัวอ่าน และวางนิ้วมือให้สัมผัสกับหัวอ่านแบบเต็มๆนิ้ว อย่าวางเพียงปลายนิ้ว เพราะจะทำให้แม่แบบลายนิ้วมือ เก็บข้อมูลได้น้อย

หากคุณกำลังพบกับปัญหาเรื่องของการสแกนลายนิ้วมือยาก สแกนไม่ติด ลองทำการบันทึกลายนิ้วมือแม่แบบที่ตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือใหม่อีกครั้ง คุณอาจจะแปลกใจกับสิ่งที่คุณมองข้าม

Posted in บทความ.