โปรแกรม time attendance คือ

โปรแกรม time attendance คือ โปรแกรมที่ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์บันทึกเวลาเพื่อบริหารจัดการ การเข้า-ออกการทำงานของพนักงาน สรุปรวบรวมชั่วโมงการทำงาน การขาด-ลา-มาสาย ซึ่งโปรแกรม time attendance จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ความสะดวก ความรวดเร็ว ในการทำงานได้เป็นอย่างดี

โปรแกรม time attendance

ปัจจุบันนี้ อุปกรณ์บันทึกเวลาทำงานได้มีการนำเอาเทคโนโลยีระดับสูงมาใช้งานในการตรวจสอบความเป็นบุคคลด้วยลายนิ้วมือ หรือ ใบหน้า ที่มีความแม่นยำสูง แต่อย่างไรก็ดี การเลือกใช้อุปกรณ์บันทึกเวลาการทำงาน ควรเลือกรูปแบบของการตรวจสอบความเป็นบุคคลให้เหมาะสมตามความต้องการในการนำไปใช้งาน ซึ่งท่านสามารถสอบถามและขอคำแนะนำจากทีมงานของเราที่เป็นผู้มีประสบการณ์ได้

 

Posted in บทความ and tagged .