โปรแกรม time attendance คือ

โปรแกรม Time Attendance คือ อะไร หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักว่ามีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับเครื่องบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน บทความนี้จะช่วยทำให้คุณรู้จักกับโปรแกรมดังกล่าวได้มากขึ้น

ZK Attendance management

โปรแกรม attendance management เป็นโปรแกรมที่ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์บันทึกเวลาเพื่อช่วยบริหารจัดการเวลา การเข้า-ออกการทำงานของพนักงาน ซึ่งมีความสามารถในการสรุปรวบรวมชั่วโมงการทำงาน การขาด-ลา-มาสาย OT ของพนักงานได้ โปรแกรม attendance management ถือเป็นโปรแกรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ความสะดวก ความรวดเร็ว ให้กับพนักงานฝ่าย HR ได้เป็นอย่างดี

zk attendance management

นอกจากนี้แล้วยังมี โปรแกรม Payroll ที่จะทำหน้าที่ในการ คิด คำนวณ เงินเดือน ของพนักงาน ซึ่งตัวโปรแกรมดังกล่าวมีความยืดหยุ่นสูง สามารถประยุกต์ใช้งานได้กับทุกประเภทธุรกิจ เพื่อให้พนักงานฝ่าย HR สามารถคำนวนณเงินเดือนของพนักงานได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว

โปรแกรม Payroll

ปัจจุบันนี้ อุปกรณ์บันทึกเวลาทำงานได้มีการนำเอาเทคโนโลยีระดับสูงมาใช้งานในการตรวจสอบความเป็นบุคคลด้วยลายนิ้วมือ หรือ ใบหน้า ที่มีความแม่นยำสูง แต่อย่างไรก็ดี การเลือกใช้อุปกรณ์บันทึกเวลาการทำงาน ควรเลือกรูปแบบของการตรวจสอบความเป็นบุคคลให้เหมาะสมตามความต้องการในการนำไปใช้งาน ซึ่งท่านสามารถสอบถามและขอคำแนะนำจากทีมงานของเราที่เป็นผู้มีประสบการณ์ได้

Posted in บทความ.