สิทธิผู้ดูแลเครื่องบันทึกเวลา

สิทธิผู้ดูแลเครื่องบันทึกเวลา

การตั้งค่าสิทธิผู้ดูแลเครื่องสแกนลายนิ้วมือ หรือ เครื่องสแกนใบหน้า เพื่อเป็นการกำหนดการใช้งาน และป้องกันการเข้าไปแก้ไขข้อมูล การตั้งค่าต่างๆภายในตัวเครื่อง จากพนักงานหรือบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ หรือ เครื่องสแกนใบหน้า สามารถทำการกำหนดสิทธิการเป็นผู้ดูแลได้ทั้งหมด 5 คน ซึ่งอาจจะมีบทบาทของสิทธิการดูแลไม่เท่ากันก็ได้ แต่การตั้งค่าสิทธิผู้ดูแลระบบควรทำการตั้งให้มากกว่า 1 คน เพราะหากในอนาคต ผู้ดูแลระบบคนแรกไม่อยู่ หายตัวไป หรือลาออกไปแล้ว ก็จะได้ไม่ทำให้เกิดปัญหาในการเข้าใช้งานเครื่องสแกนได้สิทธิผู้ดูแลเครื่องบันทึกเวลา

บทบาทของแต่ละสิทธิผู้ดูแลระบบ

 • User : เป็นผู้ใช้งานโดยทั่วไปที่ได้รับสิทธิตามมาตรฐาน ซึ่งจะไม่สามารถตั้งค่าการจัดการเครื่องได้ ทำได้แค่เพียงการสแกนลายนิ้วมือ เข้า-ออก เพื่อทำการบันทึกลงเวลาการทำงานเท่านั้น
 • Supervisor : เป็นสิทธิที่สามารถเข้าสู่เมนูใช้งานเพื่อทำการเพิ่มพนักงานใหม่ในระบบ และดาวน์โหลดข้อมูลการบันทึกเวลาผ่าน USB ได้
 • Advance : เป็นสิทธิที่สามารถเข้าสู่เมนูใช้งานเพื่อทำการเพิ่มพนักงานใหม่ในระบบ ดาวน์โหลดข้อมูลการบันทึกเวลา และสามารถตั้งค่าต่างๆได้
 • Admin : เป็นสิทธิสูงสุด ซึ่งจะสามารถดำเนินการได้ทุกอย่าง ตั้งแต่การเพิ่มพนักงาน การแก้ไขข้อมูล การตั้งค่าต่างๆ รวมถึงการลบข้อมูลผู้ใช้งาน

ดังนั้น หากคุณจะทำการกำหนดสิทธิให้กับใครเพื่อเป็นผู้ดูแล หรือผู้ช่วยในการดำเนินงาน ควรเลือกประเภทของสิทธิผู้ดูแลให้เหมาะสม ทั้งนี้ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ หรือ เครื่องสแกนใบหน้า บางรุ่น อาจมีสิทธิไม่ครบทั้ง 4 แบบ นอกจากนี้แล้วเรื่อง การเปลี่ยนสิทธิ์ผู้ดูแลระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน

พื้นที่เก็บข้อมูล เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

ความสำคัญของ พื้นที่เก็บข้อมูล เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

พื้นที่การเก็บข้อมูล เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ก็เปรียบเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือมือถือ ซึ่งหากขั้นตอนการพิจารณาเลือกซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่รองรับได้น้อย แต่ใช้งานไม่เหมาะสม อาจทำให้เกิดปัญหาในการใช้งานตามมา

พื้นที่เก็บข้อมูล เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

หากพื้นที่การเก็บข้อมูลของเครื่องสแกนลายนิ้วมือเหลือน้อย จะส่งผลต่อการใช้งานทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เพราะเมื่อมีผู้ใช้งานทำการสแกนลายนิ้วมือ หัวอ่านจะอ่านลายนิ้วมือ และส่งข้อมูลต่อเพื่อทำการประมวลผลเปรียบเทียบกับลายนิ้วมือต้นแบบที่มีอยู่ในหน่วยความจำของตัวเครื่องสแกน ซึ่งการประมวลผลจะกระทำบนพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดของหน่วยความจำ ทำให้ระยะเวลาในการประมวลผลนานขึ้น ส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์อื่นๆภายในตัวเครื่องที่ต้องทำงานหนักขึ้น ทำให้อายุการใช้งานของเครื่องอาจจะสั้นลง

การดาวน์โหลดข้อมูลการบันทึกเวลาของพนักงาน เมื่อได้ทำการดาวน์โหลดมาที่เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการลบข้อมูลการบันทึกเวลาที่ตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือทุกครั้ง เพื่อเป็นการคืนพื้นที่การเก็บข้อมูลให้กับตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือ นอกจากนี้แล้ว การสำรองฐานข้อมูลเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่ทำการดาวน์โหลดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ก็เป็นสิ่งสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันที่ไม่ควรมองข้าม เพราะเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ หากมองข้ามจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อฐานข้อมูลได้

เคล็ดลับ การเก็บลายนิ้วมือ ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เคล็ดลับ การเก็บลายนิ้วมือ ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

การเก็บลายนิ้วมือ ลงบนเครื่องสแกนลายนิ้วมือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการพัฒนานำเอาเทคโนโลยีด้านต่างๆมาผสมผสานเข้าด้วยกัน เพื่อรองรับทางด้านธุรกิจ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ จึงควรศึกษา เรียนรู้ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือให้ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด

การใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือเริ่มตั้งแต่ การเเก็บลายนิ้วมือต้นฉบับ ขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก เพราะการเก็บลายนิ้วมือครั้งแรกเป็นการสร้างแม่แบบลายนิ้วมือของแต่ละบุคคลเก็บไว้ในหน่วยความจำของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เพื่อใช้ในการประมวลผลการสแกนลายนิ้วมือยืนยันตัวบุคคลในครั้งถัดๆไป หากทำการเก็บไม่ดี จะทำให้เกิดปัญหา ทำไม สแกนลายนิ้วมือไม่ได้ ไม่ติด การสแกนติดยาก หรือ สแกนไม่ผ่าน ซึ่งมักเกิดจากสาเหตุดังนี้

เคล็ดลับ การเก็บลายนิ้วมือ ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

 • นิ้วมือไม่สะอาด อาจมีคราบสิ่งสกปรกติดค้างตามร่องของลายนิ้วมือ ควรทำความสะอาดและเช็คดให้แห้งก่อนการบันทึกลายนิ้วมือแม่แบบ
 • นิ้วมือเกิดบาดแผลหรือมีการลอก ควรเลือกนิ้วที่ไม่มีบาดแผล ลายนิ้วมือชัดที่สุด
 • การวางนิ้วมือเพื่อทำการเก็บข้อมูล ควรวางนิ้วมือในตำแหน่งกึ่งกลางของหัวอ่าน และวางนิ้วมือให้สัมผัสกับหัวอ่านแบบเต็มๆนิ้ว อย่าวางเพียงปลายนิ้ว เพราะจะทำให้แม่แบบลายนิ้วมือ เก็บข้อมูลได้น้อย

หากคุณกำลังพบกับปัญหาเรื่องของการสแกนลายนิ้วมือยาก สแกนไม่ติด ลองทำการบันทึกลายนิ้วมือแม่แบบที่ตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือใหม่อีกครั้ง คุณอาจจะแปลกใจกับสิ่งที่คุณมองข้าม

ประเภทของประตู ในการติดตั้งชุดควบคุม

ประเภทของประตู ในการติดตั้งชุดควบคุม

ชุดควบคุมประตูเป็นอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดประตู เพื่อจำกัดสิทธิในการเข้า-ออกของบุคคล ซึ่งก่อนการติดตั้งชุดควบคุมประตู จะต้องทำความเข้าใจถึงประเภทของประตูแต่ละแบบเสียก่อน

ประตูแต่ละประเภท มีดังนี้

 • ประตูกระจกกรอบอลูมิเนียม สามารถติดตั้งชุดควบคุมประตูมาตรฐานได้
 • ประตูกระจกกรอบอลูมิเนียมบานเลื่อน หรือสไลด์ สามารถติดตั้งชุดควบคุมประตูมาตรฐานได้ เพียงแต่เปลี่ยนตำแหน่งการติดตั้งจากด้านบนเป็นด้านข้างแทน
 • ประตูกระจกบานเปลือย จำเป็นต้องเพิ่มอุปกรณ์นอกเหนือจากชุดมาตรฐาน เรียนว่า U bracket เพื่อใช้ทำการยึดติดอุปกรณ์ชุดควบคุมประตูเข้ากับกระจก
 • ประตูบานไม้ สามารถติดตั้งชุดควบคุมประตูมาตรฐานได้ โดยการติดตั้งจะเป็นลักษณธเดียวกับรูปแบบประตูกระจกกรอบอลูมิเนียม

จากบทความดังกล่าวข้างต้น ประตูเกือบทุกชนิดสามารถทำการติดตั้งชุดควบคุมประตูได้ เพียงแต่รูปแบบในการติดตั้งอาจจะแตกต่างกันออกไป และจำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์และความชำนาญของช่างในการติดตั้งงาน

การเชื่อมต่อ ประตูสแกนนิ้ว X8 ZKTeco

ทำความรู้จักกับ ชุดควบคุมประตู

ชุดควบคุมประตู เป็นอุปกรณ์ที่สามารถทำงานร่วมกับ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า เครื่องทาบบัตร และ ชุด Access Control เพื่อทำการควบคุมการเปิดปิดของประตู ซึ่งเป็นการจำกัดสิทธิ์ในการเข้าพื้นที่เพื่อเพิ่มความปลอดภัย

ชุดควบคุมประตู ประกอบด้วยการเชื่อมต่อ ประตูสแกนนิ้ว X8 ZKTeco

 • Power Supply พร้อม Battery ทำหน้าที่เป็นแหล่งจ่ายไฟให้กับชุดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า เมื่อเกิดไฟดับ หรือไฟตก ชุดอุปกรณ์ควบคุมประตูก็ยังคงสามารถทำงานได้ตามปกติ
 • Magnetic Lock หรือ ชุดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ล็อคและปลดล็อคประตู
 • LZ และ U bracket เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการยึดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้าเข้ากับบานประตู เพื่อให้ ชุดควบคุมประตู สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
 • Exit Switch เป็นปุ่มกดเพื่อทำหน้าสั่งงานให้ชุดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้าทำการปลดล็อคประตูให้กับบุคคลภายในห้อง

การทำงานของ ชุดควบคุมประตู

เมื่อผู้ใช้งานทำการยืนยันความเป็นตัวตนผ่าน เครื่องสแกนลายนิ้วมือ หรือ เครื่องสแกนใบหน้า หรือ เครื่องทาบบัตร อุปกรณ์ดังกล่าวจะทำการประมวลผล หากเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาต ตัวเครื่องจะทำการส่งคำสั่งมายังชุด Magnetic Lock เพื่อให้ทำการปลดล็อคประตู ผู้ใช้งานจึงจะสามารถเข้าไปในพื้นที่ภายในได้

จากบทความดังกล่าวข้างต้น ชุดควบคุมประตู ถือเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญในการช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นคุณจึงไม่ควรมองข้ามการใช้ ชุดควบคุมประตู ภายในอาคาร สำนักงาน โรงงาน หรือห้องบัญชีการเงิน ที่คุณต้องการเพิ่มความปลอดภัย

การสำรองฐานข้อมูลเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

ทำไมต้องทำ การสำรองฐานข้อมูล เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เมื่อมีการใช้งานไประยะเวลาหนึ่ง จำเป็นต้องทำ การสำรองฐานข้อมูล เก็บไว้ เพราะเราไม่สามารถทราบได้เลยว่า โปรแกรม Time Attendance ที่เราใช้ในการคำนวณเวลา หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ จะเกิดปัญหาเมื่อไหร่ การสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ข้อมูลต่อเนื่องไม่สะดุด

การสำรองฐานข้อมูลเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

สาเหตุที่ต้องทำการสำรองฐานข้อมูลเก็บไว้

 • โปรแกรมเกิดอาการค้างไม่สามารถเข้าใช้งานได้
 • เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานโปรแกรมอยู่ติดไว้รัสต้องทำการลง windows ใหม่
 • เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่สำหรับการใช้งานโปรแกรม

การสำรองฐานข้อมูลทำได้โดยเข้าไปที่เมนูข้อมูล ซึ่งจะอยู่มุมบนซ้ายมือ แล้วเลือกเมนูย่อยสำรองข้อมูล ทำการเลือกที่จัดเก็บ File สำรองข้อมูล เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้ว

วิธีการชี้ฐานข้อมูลที่สำรองไว้

เมื่อทำการติดตั้งโปรแกรม time attendance เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วคลิ๊กที่เมนูด้านซ้าย ตั้งค่าเลือกฐานข้อมูล จะมีหน้าต่างโปรแกรมเปิดขึ้นมาให้เราทำการชี้ฐานข้อมูลที่สำรองไว้ เพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งานโปรแกรมต่อได้แล้ว

จากข้อมูลข้างต้นที่กล่าวมาแล้ว ทุกท่านคงพอจะทราบแล้วว่าการสำรองฐานข้อมูลเก็บไว้ถือเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นต้องทำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ทําไม สแกนลายนิ้วมือไม่ได้ ไม่ติด

ทําไม สแกนลายนิ้วมือไม่ได้ ไม่ติด

ทําไม สแกนลายนิ้วมือไม่ได้ ไม่ติด

ปัจจุบันนี้เครื่องสแกนลายนิ้วมือกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะเป็นเทคโนโลยรที่เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบันทึกเวลาการทำงาน และการประมวลผล ทำให้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ แต่ก็ยังมีผู้ใช้งานจำนวนหนึ่งที่ต้องประสบกับปัญหา สแกนลายนิ้วมือไม่ได้ สแกนยาก ทำให้การบันทึกเวลาเข้า-ออกการทำงานทำไม่สำเร็จ เรามาไขปัญหาข้อข้องใจกันดีกว่าว่าเกิดจากสาเหตุอะไร โดยสามารถจำแนกปัญหาได้ดังนี้

ทําไม สแกนลายนิ้วมือไม่ได้ ไม่ติด

ลายนิ้วมือมีความชื้นหรือเปียก เกิดจากเหงื่อของบุคคลนั้นๆ หรือจากการล้างมือ โดนน้ำ ทำให้บริเวณนิ้วมือมีความชื้นมากเกินไป เมื่อนำไปสแกนลายนิ้วมือ หัวอ่านของเครื่องสแกนลายนิ้ววมือจึงไม่สามารถทำการเปรียบเทียบค่ากับลายนิ้วมือแม่แบบที่ทำการเก็บข้อมูลไว้ภายในหน่วยความจำของตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือได้ จึงทำให้เกิดปัญหา สแกนลายนิ้วมือไม่ได้ หรือสแกนไม่ผ่าน วิธีในการแก้ไขปัญหานี้ง่ายมากๆ เพียงแค่นำผ้าสะอาดมาเช็คมือให้แห้งแล้วทำการสแกนลายนิ้วมือใหม่อีกครั้ง

ลายนิ้วมือเหี่ยวย่น อาจเกิดจากบุคคลนั้นทำการสวมใส่ถุงมือเป็นเวลานานมากเกินไป หรือทำงานที่ต้องสัมผัสกับน้ำเป็นระยะเวลานาน ทำให้บริเวณปลายนิ้วเกิดการเหี่ยวย่นและเปลี่ยนแปลงไปชั่วขณะ เมื่อทำการสแกนลายนิ้วมือในขะณะที่ปลายนิ้วมือยังมีการเหี่ยวย่น จึงไม่สามารถทำการสแกนลายนิ้วมือให้ผ่านได้

ลายนิ้วมือสกปรก อาจเกิดจากการหยิบจับสิ่งของต่างๆในการทำงาน ซึ่งส่วนใหญ่มักจะพบกับพนักงานทำงานโรงงาน พนักงานแผนกช่าง เป็นต้น ที่มีการปฏิบัติงานและหยิบสิ่งของต่างๆแล้วเกิดร่องรอยของคราบสิ่งสกปรกที่ฝังตามร่องของลายนิ้วมือ เมื่อทำการสแกนลายนิ้วมือ หัวอ่านของเครื่องสแกนลายนิ้วมือรับข้อมูลไปเพื่อทำการประมวลผล และเปรียบเทียบกับลายนิ้วมือแม่แบบทั้งหมดที่มีภายในหน่วยความจำของตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือ หากเปรียบเทียบไม่ได้ก็ไม่สามารถลงบันทึกเวลา เข้า-ออก การทำงานได้ วิธีในการแก้ไขปัญหานี้คือแนะนำให้ใช้เป็นเครื่องสแกนใบหน้า

หากลองแก้ปัญหาตามวิธีการดังกล่าวข้างต้นแล้ว แต่ยังไม่สามารถสแกนลายนิ้วมือได้อยู่ ให้ผู้ใช้งานทำความสะอาดบริเวณหัวอ่านซึ่งอาจมีฝุ่นหรือสิ่งสกปรกติดค้าง ทำให้เมื่อใช้งานหัวอ่านจะทำการเก็บลายนิ้วมือพร้อมคราบสิ่งสกปรกที่ติดอยู่บริเวณหัวอ่าน ส่งข้อมูลต่อไปเพื่อทำการประมวลผลเปรียบเทียบทำให้ไม่ตรงกับข้อมูลลายนิ้วมือแม่แบบที่มีอยู่ในหน่วยความจำของตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องสแกนใบหน้า เทคโนโลยีที่ล้ำกว่า

เครื่องสแกนใบหน้า เทคโนโลยีที่ล้ำกว่า

ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมีการพัฒนาต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง เครื่องสแกนลายนิ้วมือได้ถูกพัฒนาต่อกลายเป็น เครื่องสแกนใบหน้า ที่สามารถทำการบันทึกลงเวลาเข้า-ออกของพนักงานได้โดยไม่ต้องสัมผัสกับตัวเครื่อง ช่วยตอบโจทย์ปัญหาสำหรับผู้ที่มีลายนิ้วมือบาง นิ้วมือลอก สแกนไม่ติด ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป ซึ่ง เครื่องสแกนใบหน้า ใช้เวลาในการสแกนภายใน 1 วินาที ก็สามารถทำการบันทึกลงเวลาเข้า-ออกของพนักงานได้แล้วเครื่องสแกนใบหน้า เทคโนโลยีที่ล้ำกว่า

เครื่องสแกนใบหน้า เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำนักงานที่ได้รับการพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อเป็นเครื่องพิสูจน์ความเป็นตัวตนของบุคคล โดยวัดระยะห่างของแต่ละจุดสำคัญบนใบหน้าแล้วทำการบันทึกเป็นแม่แบบเก็บไว้ที่หน่วยความจำของตัวเครื่อง เมื่อมีผู้ใช้งานทำการสแกนใบหน้า กล้องจะทำการจับภาพแล้วส่งข้อมูลต่อมาเพื่อทำการประมวลผลเปรียบเทียบกับโครงหน้าต้นแบบ หากข้อมูลตรงกับบุคคลใดในหน่วยความจำของตัวเครื่อง ซึ่งจะทำการบันทึกลงเวลาเก็บไว้ แต่ เครื่องสแกนใบหน้า ก็ยังมีจุดอ่อน หากตอนเก็บข้อมูลใบหน้าเราผอม น้ำหนัก 45 กก. และเมื่อระยะเวลาผ่านไป เราน้ำหนักมากขึ้นกลายเป็น 60 กก. ทำให้โครงหน้าของเราเปลี่ยนไปก็จะทำให้การบันทึกข้อมูลยากขึ้น ผู้ผลิตเองก็เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้เพิ่ม Option การสแกนลายนิ้วมือมาด้วยภายในเครื่องเดียว

จากการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้เครื่องสแกนลายนิ้วมือและใบหน้า สามารถตอบโจทย์การใช้งานของกลุ่มลูกค้าทุกรูปแบบ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

การเปลี่ยนสิทธิผู้ดูแลระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

การเปลี่ยนสิทธิผู้ดูแลระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

โดยทั่วไปแล้ว การเปลี่ยนสิทธิผู้ดูแลระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือ สามารถทำได้ง่ายดายมาก เพียงแค่ให้ผู้ดูแลระบบมาทำการสแกนลายนิ้วมือ หรือ ใบหน้า หรือทาบบัตร หรือกดรหัส เพื่อทำการปลดล็อคการเข้าเมนูใช้งาน แล้วทำการแก้ไขสิทธิการเป็นผู้ดูแลระบบ แต่หากท่านเป็นผู้ดูแลระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือคนใหม่ แล้วพบว่าไม่สามารถกดเข้าเมนูใช้งานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือได้ ด้วยสาเหตุต่างๆอาทิเช่น ผู้ดูแลระบบคนเก่าได้ทำการลาออกไปแล้ว หาตัวผู้ดูแลระบบไม่เจอไม่ทราบว่าเป็นใคร เป็นต้น มีเพียงวิธีการเดียวคือการล้างสิทธิผู้ดูแลออกการเปลี่ยนสิทธิผู้ดูแลระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

วิธีการล้างสิทธิผู้ดูแลระบบ

สำหรับผู้ใช้งานที่เชื่อมต่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือผ่านระบบ LAN ให้เข้าไปที่โปรแกรม Time Attendance แล้วทำการเชื่อมต่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือกับโปรแกรมให้เรียบร้อย หลังจากนั้นให้ทำการกดเลือกฟังก์ชั่นของระบบ แล้วเลือกล้างสิทธิทั้งหมด เพียงเท่านี้เครื่องสแกนลายนิ้วมือก็จะทำการปลดล็อคเมนูการใช้งานให้เรียบร้อยแล้ว

เมื่อทำการล้างสิทธิของผู้ดูแลคนเก่าออกตามวิธีการข้างต้นเรียบร้อยแล้ว เราก็จะสามารถเข้าใช้เมนูได้ตามปกติ และสามารถทำการกำหนดสิทธิผู้ดูแลคนใหม่ได้เลย

การเชื่อมต่อของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ กับโปรแกรม Time Attendance

การเชื่อมต่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ กับโปรแกรม Time Attendance

การเชื่อมต่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ กับโปรแกรม Time Attendance ตามที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เป็นระบบ Stand Alone ที่สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา แต่หากต้องการดูข้อมูลการลงเวลาทำงานของพนักงาน จะต้องทำการเชื่อมต่อเข้ากับโปรแกรม Time Attendance เพื่อนำข้อมูลการลงเวลาทำงานของพนักงานที่สแกนเก็บไว้ภายในหน่วยความจำของเครื่องสแกนลายนิ้วมือเข้ามาประมวลผลที่โปรแกรม ซึ่งสามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้การเชื่อมต่อของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ กับโปรแกรม Time Attendance

 

 1. การเชื่อมต่อผ่าน USB Flash Drive เพียงแค่นำ USB Flash Drive มาเสียบเข้ากับเครื่องสแกนลายนิ้วมือ และทำการสั่งดึงข้อมูลเข้าสู่ Flash Drive หลังจากนั้นให้นำ USB Flash Drive ไปเปิดที่โปรแกรม Time Attendance แล้วเลือกการนำเข้าข้อมูลจาก Flash Drive เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้น
  ข้อดีของการเชื่อมต่อด้วย USB Flash Drive
  การเชื่อมต่อผ่าน USB Flash Drive สามารถทำได้ง่าย สะดวก ลดต้นทุนในการติดตั้งและเดินสาย LAN เหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่ไม่สะดวกเดินสาย LAN เป็นอย่างยิ่ง
 2. การเชื่อมต่อผ่าน LAN หรือ ระบบ Network อาจดูเหมือนยุ่งยาก แต่หากดำเนินการจัดเตรียมและติดตั้งเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว จะสามารถช่วยอำนวยความสะดวก และความคล่องตัวให้กับผู้ใช้งานได้
  วิธีการจัดเตรียม และ การเชื่อมต่อผ่านสาย LAN
  – เตรียมเดินสาย LAN ให้เรียบร้อย
  – นำสาย LAN ด้านหนึ่งเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องสแกนลายนิ้วมือ และอีกด้านหนึ่งเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
  – ทำการตรวจสอบ IP ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ และ พอร์ต โดยเข้าไปที่เมนูการตั้งค่า เลือกการเชื่อมต่อ หรือ Network แล้วทำการดูเลขของ Drive IP และ พอร์ตการเชื่อมต่อ Drive Port
  >> หากเป็นการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง ไม่จำเป็นต้องแก้ไขเลข IP
  >> หากเป็นการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยผ่านระบบ Network ของบริษัท จะต้องทำการแก้ไข IP ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือให้อยู่ในวงแลนด์เดียวกับ Networkของบริษัทเสียก่อน
  – นำ IP ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่ได้มาทำการ Ping ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยกดที่ปุ่ม Start เลือก run หรือ Search แล้วพิมพ์คำว่า cmd จากนั้นให้กด Enter จะพบหน้าต่างโปรแกรมสีดำๆ ให้ทำการพิมพ์คำว่า ping เว้นวรรค ตามด้วย ipของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เช่น ping 192.168.1.201 แล้วกด Enter
  >> กรณีที่ทำการ Ping สำเร็จ ระบบจะขึ้นเวลาการเชื่อมต่อให้เป็นตัวเลขประมาณ 4-5 บรรทัด
  – หลังจากการ Ping สำเร็จให้ดำเนินการเพิ่มเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่โปรแกรม Time Attendance โดยมีขั้นตอนดังนี้ เปิดโปรแกรมแล้วเข้าไปที่คำว่า เครื่อง เลือก เพิ่มใหม่ หลังจากนั้นให้ตั้งชื่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดการเชื่อมต่อให้เลือกเป็น TCP/IP ช่องเลขเครื่องให้ระบุเลขอะไรก็ได้แต่ต้องไม่ซ้ำกัน
  >> กรณีมีหลายเครื่องให้ทำการตรวจสอบเลขพอร์ตและIP ที่ระบของโปรแกรมขึ้นมาให้ว่าตรงกับIPที่กำหนดไว้ที่ตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือไม่ หากไม่ตรงกันจะไม่สามารถทำการเชื่อมต่อได้
  – ที่หน้าจอโปรแกรม Time Attendance จะเห็นรายการเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่เราทำการเพิ่มเข้าไป ให้กดที่รายการดังกล่าว แล้วกดที่เชื่อมต่อ หากทำการเชื่อมต่อสำเร็จในช่องสถานะจะแสดงผลว่า เชื่อมต่อสำเร็จ หลังจากนั้นให้ดำเนินการตั้งค่าการใช้งานต่อไปได้เลย

ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นนี้เราได้อธิบายถึงการเชื่อมต่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือกับโปรแกรม Time Attendance ไว้ทั้ง 2 แบบ ซึ่งในบางรุ่นของเครื่องสแกนลายนิ้วมืออาจจะมีระบบการเชื่อมต่อเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ท่านสอบถามหรือศึกษาข้อมูลจากรายละเอียดสินค้าอีกครั้ง

เครื่องบันทึกเวลา คือ

เครื่องบันทึกเวลา คือ อะไร

หลายท่านอาจจะยังไม่เข้าว่า เครื่องบันทึกเวลา คือ อะไร หมายถึง อุปกรณ์ชิ้นไหน และมีความสำคัญอย่างไร

เครื่องบันทึกเวลา หมายถึง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลเวลา เข้า-ออก การทำงานของพนักงาน ซึ่งในยุคสมัยแรกๆนั้นจะเป็นเครื่องบันทึกเวลาที่บันทึกข้อมูลแบบ Analogue ที่เห็นกันจนคุ้นชินตาเลยก็คือ เครื่องตอกบัตร ซึ่งจะใช้บัตรตอกเป็นตัวบันทึกข้อมูล ทำให้ค่อนข้างมีปัญหาในการเก็บข้อมูลและการประมวลผล สูญเสียทรัพยากรต่างๆ เริ่มตั้งแต่ ค่าบัตรตอกรายเดือน ค่าดำเนินการประมวลผลซึ่งหากบริษัทไหน หรือโรงงานไหนที่มีพนักงานจำนวนมาก ก็อาจจะต้องมีพนักงานในการประมวลผลบัตรตอกมากตามไปด้วย แต่ก็ยังมีปัญหาอื่นๆตามมาอีก อาทิเช่น พนักงานตอกบัตรแทนกัน หรือ Human Error ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณทำให้ได้รับผลเสียหายตามมามากว่าที่คุณคิด และเมื่อเทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น เครื่องตอกบัตรจึงได้รับการพัฒนาให้มีการเก็บข้อมูลในรูปแบบของ Digital โดยมีการนำเอาเทคโนโลยีขั้นสูงทางด้านชีววิทยา เทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีทางด้านคณิตศาสตร์ และ การเก็บค่าสถิติ มาพัฒนาร่วมกัน กลายเป็น เครื่องทาบบัตร เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้

ความสำคัญในการใช้เครื่องบันทึกเวลา

เครื่องบันทึกเวลา ทำหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลเวลาการทำงาน เข้า-ออก ของพนักงานแต่ละบุคคลภายในองค์กร ซึ่งจะทำให้เราทราบถึงข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจ อาทิเช่น การขาด ลา มาสาย ของพนักงานแต่ละบุคคล ทำให้ทราบถึงพฤติกรรมของพนักงาน ความใส่ใจในหน้าที่การงาน ร่วมไปถึงการประเมิณความก้าวหน้าในหน้าที่การทำงานได้อย่างง่ายดาย

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ คือความสำคัญในการใช้เครื่องบันทึกเวลา เพื่อช่วยแก้ปัญหาทางด้านบุคลากร และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรภายในองค์กรให้มีศักยภาพมากขึ้น ประสิทธิภาพในการทำงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

เครื่องสแกนลายนิ้วมือหลักการทํางาน

เครื่องสแกนลายนิ้วมือหลักการทํางาน

เครื่องสแกนลายนิ้วมือหลักการทํางาน คือ เป็นเครื่องที่ทำหน้าที่ตรวจสอบลายนิ้วมือ ซึ่งลายนิ้วมือของคนเราจะเริ่มปรากฎตั้งแต่ตัวอ่อนอายุ 3 ถึง 4 เดือนในครรภ์มารดา โดยจะประกอบด้วยเส้น 2 ลักษณะ คือ เส้นนูน (Ridges) และเส้นร่อง (Furrows) ที่มาพบกันทำให้เกิดเป็นลายเส้นต่างๆ เช่น เส้นตรง เส้นโค้ง จุด เส้นแตก เส้นวนกลับ เส้นเวียน เส้นขาด เส้นทะเลสาบ เป็นต้น

เครื่องสแกนลายนิ้วมือหลักการทํางาน ดังนี้
เครื่องสแกนลายนิ้วมือหลักการทํางาน

เริ่มตั้งแต่การลงทะเบียนลายนิ้วมือผู้ใช้งานใหม่ โดยทำการบันทึกลายนิ้วมือไว้ที่ตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เพื่อเป็นแม่แบบลายนิ้วมือเก็บไว้ในหน่วยความจำของตัวเครื่อง เมื่อมีผู้ใช้งานทำการสแกนลายนิ้วมือ หัวอ่านของเครื่องสแกนลายนิ้วมือจะทำหน้าที่รับข้อมูลลายนิ้วมือของผู้ใช้งานมาเพื่อทำการประมวลผลเปรียบเทียบกับลายนิ้วมือแม่แบบในหน่วยความจำของตัวเครื่องที่เก็บไว้ หากลายนิ้วมือที่รับมาตรงกับลายนิ้วมือแม่แบบในหน่วยความจำ เครื่องสแกนลายนิ้วมือก็จะทำการบันทึกค่าเวลาเก็บไว้ในตัวเครื่อง แต่หากไม่ตรงกันก็จะไม่ทำงาน

ข้อดีของการเลือกใช้ลายนิ้วมือในการระบุความเป็นตัวตน

 • ลายนิ้วมือของคนเราตั้งแต่แรกเกิดไปจนกระทั่งถึงวันตายจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบตามกาลเวลา แต่สามารถเปลี่ยนขนาดได้ตามขนาดของร่างกาย
 • รูปแบบลายนิ้วมือจะมีการถ่ายทอดผ่านทางพันธุกรรม ทำให้มีลักษณะที่คล้ายกันของคนในครอบครัว แต่ลายนิ้วมือของแต่ละบุคคลก็ยังคงมีรูปแบบที่มีความเฉพาะเจาะจงไม่ซ้ำกัน ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติที่สำคัญ

หากคุณกำลังพบกับปัญหาที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จากการใช้เครื่องตอกบัตร คือ การลงเวลาทำงานแทนกันของพนักงาน เครื่องสแกนลายนิ้วมือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีที่จะช่วยคุณในการแก้ไขปัญหานี้