Fingerprint คือ อะไร และเข้ามามีบทบาทกับธุรกิจได้อย่างไร

หลายท่านอาจจะกำลังสงสัยว่า Fingerprint คือ อะไร

เครื่องตรวจสอบลายนิ้วมือ ที่ได้รับการพัฒนาและนำเอาFingerprint คือ อะไรเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพ เทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีทางด้านคณิตศาสตร์ การเก็บค่าสถิติ มาใช้งานร่วมกัน สำหรับการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์เพื่อแสดงความเป็นตัวตนของแต่ละบุคคล และได้ถูกนำมาพัฒนาเพื่อให้รองรับต่อการเติบโตทางด้านธุรกิจ ทำให้เครื่องสแกนลายนิ้วมือเป็นอุปกรณ์ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากกับทุกองค์กรธุรกิจ

ทำไมลายนิ้วมือของแต่ละคนถึงแตกต่างกัน เนื่องจากที่บริเวณปลายนิ้วมือของมนุษย์ จะประกอบด้วยลักษณะลายนิ้วมือเป็นเส้น 2 ลักษณะ คือ เส้นนูน (Ridges) และ เส้นร่อง (Furrows) ซึ่งเส้นทั้ง 2 ลักษณะนี้จะอยู่สลับกันไปตลอด ทำให้เกิดเป็นตำหนิและลายเส้นต่างๆบนปลายนิ้ว เช่น เส้นตรง เส้นโค้ง จุด เส้นแตก เส้นวกกลับ เส้นเวียน เส้นขาด เส้นทะเลสาบ เป็นต้น เส้นเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เกิดจากการเส้นทั้ง 2 มาพบกัน ทำให้ในแต่ละบุคคลมีลายนิ้วมือที่แตกต่างกันออกไป

หลักการทำงานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เริ่มต้นตั้งแต่การอ่านลายนิ้วมือเข้ามาเก็บไว้ในหน่วยความจำถาวรโดยผ่านการประมวลผลก่อนแล้วจึงทำการเก็บข้อมูลนั้นไว้ภายในตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เพื่อเป็นแม่แบบลายนิ้วมือของแต่ละบุคคล หลังจากนั้นเมื่อมีการสแกนลายนิ้วมือ หัวอ่านของเครื่องสแกนลายนิ้วมือจะทำการอ่านลายนิ้วมือของบุคคล แล้วนำมาประมวลผลเทียบกับแม่แบบลายนิ้วมือเพื่อลงเวลาแทนเครื่องตอกบัตรในสมัยก่อน

ในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่า เครื่องสแกนลายนิ้วมือได้เข้ามามีบทบาทที่สำคัญทางด้านธุรกิจเป็นอย่างมาก เนื่องจากความสามารถของตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือเอง ที่สามารถสแกนได้รวดเร็ว มีความเสถียร ถูกต้อง แม่นยำ ทำให้ลดปัญหาในเรื่องของการตอกบัตร หรือการลงเวลาแทนกันของพนักงานได้เป็นอย่างนี้ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ จึงเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญในสำนักงาน

 

Posted in บทความ and tagged .