ระบบ access control

ระบบ access control system อุปกรณ์ช่วยควบคุมประตูเพื่อกำหนดสิทธิ์ เข้า-ออก ของบุคคล เช่น ห้องนิรภัย ห้องบัญชีการเงิน ตึก อาคาร หอพัก โรงแรม สำนักงาน เป็นต้น โดยได้รับการพัฒนามาจาก เครื่องเปิดปิดประตู ในอดีตที่ใช้สแตนเลสเสียบเข้าในช่องหน้าประตู แต่ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีความปลอดภัยสูงขึ้น

ระบบ Access Control ประตู มีดีกว่าอย่างไร

การเลือกใช้ ระบบควบคุมการเข้า-ออก จะทำหน้าที่ในการกำหนดสิทธิ์การ เข้า-ออก พื้นที่ของแต่ละบุคคลได้เป็นอย่างดี ช่วยให้พื้นที่ได้รับความปลอดภัยสูงขึ้น ทั้งต่อชีวิต และ ทรัพย์สิน โดยตัวเครื่องทำงานด้วยระบบ Standalone ในรูปแบบอิสระไม่ต้องเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ตลอดเวลาที่ชุดอุปกรณ์ทำงาน มีให้เลือกใช้งาน 2 รูปแบบ ดังนี้

– ชุดอุปกรณ์สแกนลายนิ้วมือเปิดปิดประตู
– ชุดอุปกรณ์สแกนคีย์การ์ด

ซึ่งทั้งสองระบบนี้ทำหน้าที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยตรงวิธีในการแสดงตัวตนของบุคคลเพื่อเข้าพื้นที่ความปลอดภัย

ชุดอุปกรณ์สแกนลายนิ้วมือเปิดปิดประตูด้วยระบบการตรวจสอบลายนิ้วมือ เพื่อทำการพิสูจน์ความเป็นตัวตนของแต่ละบุคคล ซึ่งจะเปรียบเทียบข้อมูลกับลายนิ้วมือแม่แบบที่มีการบันทึกไว้ภายในหน่วยความจำของตัวเครื่องก่อนหน้านี้ หากพบว่าข้อมูลตรงกันชุดอุปกรณ์แม่เหล็กของ ระบบควบคุมการเข้า-ออก จะทำการปลดล็อคเพื่อให้บุคคลนั้นๆสามารถเข้าพื้นที่ได้

ชุดอุปกรณ์สแกนคีย์การ์ดด้วยระบบการตรวจสอบบัตร เพื่อทำการพิสูจน์ความเป็นตัวตนผ่านบัตรที่ได้รับการอนุมัติไว้ ซึ่งจะเปรียบเทียบข้อมูลภายในบัตรกับข้อมูลแม่แบบที่บันทึกไว้ภายในหน่วยความจำของตัวเครื่องก่อนหน้านี้ หากพบว่าข้อมูลตรงกัน ชุดอุปกรณ์แม่เหล็กของ ระบบควบคุมการเข้า-ออกประตู จะทำการปลดล็อคเพื่อให้บุคคลนั้นๆสามารถเข้าพื้นที่ได้

ประโยชน์ของการใช้งาน ระบบเปิดปิดประตู

– เครื่องเปิดปิดประตู ช่วยกำหนดสิทธิ์ในการ เข้า-ออก พื้นที่ เพื่อทำการคัดกรองบุคคลที่ไม่พึงประสงค์ออกจากพื้นที่ได้ โดยตัวเครื่องมีความเสถียรในการใช้งานเป็นอย่างมาก บางรุ่นสามารถกำหนดช่วงเวลา (Time Zone) ของการเข้าพื้นที่ได้ ตัวอย่างเช่น ช่วงเวลาตั้งแต่ 8.00-17.00 กำหนดให้นาย A สามารถเข้าออกพื้นที่ ข. ได้ แต่ไม่อนุญาติให้เข้าพื้นที่ ก. แต่ในช่วงเวลาเดียวกัน กำหนดให้นาย B สามารถเข้าพื้นที่ ก. ได้ แต่ไม่อนุญาติให้เข้าพื้นที่ ข. เป็นต้น
– เครื่องควบคุมประตู ช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการใช้งาน ความปลอดภัยในพื้นที่และทรัพย์สิน
– ระบบเปิดปิดประตู ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจ้างทรัพย์กรมนุษย์เพื่อทำการรักษาความปลอดภัยให้กับพื้นที่

เครื่องควบคุมประตู รูปทรงทันสมัย ขนาดเล็ก ใช้งานง่าย สามารถติดตั้งได้ด้วยตนเอง หรือใช้บริการติดตั้งเพิ่มเติมจากทางบริษัท เรายินดีให้คำแนะนำ ให้เราเป็นผู้ดูแลคุณ

ดูรายละเอียดของสินค้า access control ประตู แต่ละรุ่นได้ตามรายการด้านล่างนี้

Showing 1–12 of 25 results