เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ หรือ Finger Scan เป็นอุปกรณ์ลงเวลาเข้า-ออกการทำงานของพนักงานด้วยระบบการตรวจสอบลายนิ้วมือ ตัวเครื่องมีรูปทรงทันสมัย หลากหลายฟังก์ชั่นการใช้งานที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับกับการดำเนินธุรกิจ โดยสามารถแปลงข้อมูลจากลายนิ้วมือของแต่ละบุคคลให้อยู่ในรูปแบบของดิจิตอลได้

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ กับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า

ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้มีการพัฒนาความสามารถของตัวเครื่องในการตอบสนองต่อผู้ใช้งานได้หลากหลาย ส่งผลให้ได้รับความนิยมมากขึ้นจากทุกๆองค์กร โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากในอดีตตามโรงงานอุตสาหกรรมจะใช้เครื่องตอกบัตรเป็นอุปกรณ์บันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน แต่การใช้ระบบตอกบัตรทำให้โรงงานต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆมากมาย อาทิเช่น กระดาษตอกบัตร บุคคลาในการตรวจสอบข้อมูล เป็นต้น ดังนั้นเมื่อระบบการตรวจพิสูจน์ความเป็นตัวตนของแต่ละบุคคลด้วยลายนิ้วมือได้ถูกพัฒนาขึ้น จึงทำให้อุปกรณ์นี้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในการดำเนินธุรกิจ

ฟังก์ชั่นของ เครื่องสแกนนิ้ว โดยทั่วไป มีดังนี้

– รองรับระบบการเชื่อมต่อ USB Flash drive ในการดึงข้อมูลจาก เครื่องสแกนนิ้ว เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปประมวลผลการขาด ลา มาสาย
– รองรับระบบการเชื่อมต่อ LAN ในการดึงข้อมูลผ่านโครงข่าย โดยสามารถสั่งโหลดข้อมูลผ่านโปรแกรมที่มีการติดตั้งไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะสามารถสั่งโหลดได้โดยตรงทุกเมื่อที่มีการเชื่อมต่อระหว่างกัน
– รองรับการบันทึกข้อมูล และ เก็บข้อมูลไว้ภายในตัวเครื่องชั่วคราวได้นับหมื่นรายการ ทำให้ไม่ต้องดึงข้อมูลออกจาก เครื่องสแกนลายนิ้วมือเข้างาน ทุกวัน ช่วยเพิ่มความสะดวกในการทำงาน

นอกจากนี้ เครื่องลงเวลาสแกนนิ้วมือ ยังสามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมคำนวณเวลาการทำงาน ที่ช่วยในการประมวลผล การขาด ลา มาสาย วันหยุด OT และ ยังสามารถสรุปรายงานเป็นรายบุคคล แผนก ฝ่าย ได้อีกด้วย ทำให้การทำงานของคุณสะดวก รวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพมากขึ้น

หลักการทำงานของ เครื่องลงเวลาสแกนนิ้วมือ

เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการบันทึกลายนิ้วมือเก็บลงในฐานข้อมูลของตัวเครื่องเพื่อเป็นแม่แบบในการตรวจพิสูจน์ความเป็นตัวตนของแต่ละบุคคล หลังจากนั้นเมื่อมีการสแกนนิ้วเกิดขึ้น หัวอ่านที่ตัวเครื่องจะทำหน้าที่รับข้อมูลลายนิ้วมือแล้วส่งต่อไปประมวลผลเปรียบเทียบข้อมูลกับลายนิ้วมือต้นแบบ หากข้อมูลตรงกัน ตัวเครื่องจะทำการบันทึกลงเวลาของแต่ละ User เก็บในหน่วยความจำของตัวเครื่องก่อน ซึ่งหากบุคคลใดที่ยังไม่ได้ทำการบันทึกลายนิ้วมือไว้ ระบบก็จะไม่สามารถบันทึกข้อมูลการลงเวลาให้ได้

ประโยชน์ของการใช้งาน

– สามารถเก็บข้อมูลสถิติต่างๆ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการนำไปต่อยอดพัฒนาบุคลากร องค์กร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
– การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งฝ่ายบุคคล และ บุคลากรภายในองค์กร
– ได้รับความสะดวกในการทำงาน ทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบันนี้ ขายเครื่องสแกนลายนิ้วมือราคาถูก และมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ด้วยความสามารถในการพิสูจน์ความเป็นตัวตนของแต่ละบุคคลได้ดีแล้ว ยังมีความแน่นอนกว่าระบบอื่นๆ ทำให้หลายๆองค์กรนิยมใช้งานเพื่อป้องกัน และ ลดปัญหาการตอกบัตรแทนกันของพนักงาน นอกจากนี้ตัวเครื่องยังมีหลากหลายฟังก์ชั่นที่ช่วยตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ การติดตั้ง และ การใช้งานง่าย สามารถติดตั้งได้ด้วยตนเอง หรือ ใช้บริการติดตั้งเพิ่มเติมจากทางบริษัท เรายินดีให้คำแนะนำกับองค์กรของท่าน ให้เราเป็นผู้ดูแลคุณ

ดูรายละเอียด เครื่องสแกนนิ้ว แต่ละรุ่นได้ตามรายการด้านล่างนี้

Showing 1–12 of 29 results