ขาย ระบบ โปรแกรม ซอฟต์แวร์ สำเร็จรูป ทาง ธุรกิจ - Program Software

ระบบ โปรแกรม ซอฟต์แวร์ สำเร็จรูป ทาง ธุรกิจ หรือ ชุดคำสั่ง ที่ควบคุมให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการเพื่อนำมาใช้งานในทางธุรกิจ โดยโปรแกรม หรือ ชุดคำสั่งนั้นอาจถูกเขียนขึ้นมาจากภาษาต่างๆที่มนุษย์สามารถสร้างขึ้นได้ โดย โปรแกรม หรือ ซอฟต์แวร์ ทางธุรกิจมีหลายโปรแกรม ซึ่งแต่ละโปรแกรมก็จะทำหน้าที่หรือเอื้อต่อการทำงานที่อาจแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการสร้างโปรแกรมนั่นๆขึ้น โดย โปรแกรม หรือ ซอฟต์แวร์ ทาง ธุรกิจ ที่น่าจะรู้จักกันดี คือ โปรแกรม เงินเดือน หรือ Payroll ที่จะช่วย คิด คํานวณ การ ขาด ลา มาสาย โอที ของ พนักงาน และ ออก สลิป ให้ได้ตามการตั้งค่า ซึ่ง โปรแกรม Payroll ของเรามีความยืดหยุ่นสูง เหมาะกับธุรกิจทุกประเภท เรายินดีให้คำแนะนำ ให้ TopFingerScan เป็นผู้ดูแลคุณ

Showing the single result