เครื่องบันทึกเวลา

เครื่องบันทึกเวลา เป็นอุปกรณ์สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งใช้แทนเครื่องตอกบัตรสมัยก่อน เพื่อทำการลงเวลา เข้า-ออก การทํางานของพนักงาน ซึ่งมีให้เลือกใช้หลากหลายรูปแบบฟังก์ชั่นตามความเหมาะสมของการใช้งาน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า โดยตัวเครื่องแต่ละแบบมีหลักการทำงานที่แตกต่างกันออกไปเพื่อพิสูจน์ความเป็นตัวตนของแต่ละบุคคล

หลักการทำงานของ เครื่องบันทึกเวลาทำงาน

ขั้นตอนแรกของการใช้ เครื่องบันทึกเวลาทำงาน คือ การบันทึกข้อมูลต้นแบบเก็บไว้ภายในหน่วยความจำของตัวเครื่อง เมื่อมีการสแกนเพื่อลงเวลาการทำงานเกิดขึ้น หัวอ่านของตัวเครื่องจะทำหน้าที่รับข้อมูล แล้วทำการส่งต่อไปประมวลผลเพื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลต้นแบบ หากพบว่าข้อมูลตรงกัน เครื่องบันทึกเวลาทํางาน จะลงเวลาของแต่ละ User เก็บไว้ภายในหน่วยความจำของตัวเครื่องก่อน

ฟังก์ชั่นของ เครื่องลงเวลา โดยทั่วไป มีดังนี้

– รองรับระบบการเชื่อมต่อ USB Flash drive ในการดึงข้อมูลจาก เครื่องลงเวลา เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปประมวลผลการขาด ลา มาสาย
– รองรับระบบการเชื่อมต่อ LAN ในการดึงข้อมูลผ่านโครงข่าย โดยสามารถสั่งโหลดข้อมูลผ่านโปรแกรมที่มีการติดตั้งไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะสามารถสั่งโหลดได้โดยตรงทุกเมื่อที่มีการเชื่อมต่อระหว่างกัน
– รองรับการบันทึกข้อมูล และ เก็บข้อมูลไว้ภายในตัวเครื่องชั่วคราวได้นับหมื่นรายการ ทำให้ไม่ต้องดึงข้อมูลออกจาก เครื่องลงเวลาทำงาน ทุกวัน ช่วยเพิ่มความสะดวกในการทำงาน

ด้านซอฟต์แวร์ยังได้ถูกพัฒนาให้สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรม time attendance ที่จะช่วยในการบริหารจัดการตารางการทำงานของพนักงาน การขาด ลา มาสาย OT สามารถออกรายงานสรุปการทำงานของพนักงานเป็นรายบุคคล ฝ่าย แผนก รวมทั้งการออกรายงานเป็นรายวัน รายเดือน เพื่อช่วยลดต้นทุน เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ของการใช้งาน เครื่องบันทึกเวลาพนักงาน

– สามารถเก็บข้อมูลสถิติต่างๆ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการนำไปต่อยอดพัฒนาบุคลากร องค์กร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
– การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งฝ่ายบุคคล และ บุคลากรภายในองค์กร
– ได้รับความสะดวกในการทำงาน ทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบันเทคโนโลยีบนโลกได้มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้ เครื่องบันทึกเวลาเข้าออก ได้รับการพัฒนารูปทรงให้มีความทันสมัย โดดเด่น ขนาดเล็ก แต่มีความแม่นยำ รวดเร็วในการอ่านข้อมูล จึงทำให้เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย การติดตั้ง และ การใช้งานง่าย สามารถติดตั้งได้ด้วยตนเอง หรือ ใช้บริการติดตั้งเพิ่มเติมจากทางบริษัท เรายินดีให้คำแนะนำกับบริษัทของคุณ ให้เราเป็นผู้ดูแลคุณ

ดูรายละเอียด เครื่องลงเวลา แต่ละรุ่นได้ตามรายการด้านล่างนี้

Showing 1–12 of 35 results