เครื่องสแกนใบหน้า

เครื่องสแกนใบหน้า อุปกรณ์บันทึกเวลา เข้า-ออก การทำงานของพนักงานด้วยระบบการตรวจสอบ face scan ที่ใช้งานแทนเครื่องตอกบัตรในสมัยก่อน โดยได้รับการพัฒนามาจากอุปกรณ์สแกนลายนิ้วมือ ซึ่งจะมีข้อดีคือ พนักงานไม่จำเป็นต้องสัมผัสกับตัวเครื่อง ทำให้ได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น

หลักการทำงานของ เครื่องสแกนใบหน้า

เครื่องสแกนหน้า เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่มีการใช้วิธีการจับภาพตามโครงสร้างหน้า และ ส่วนสำคัญบนใบหน้าของแต่ละบุคคล เช่น โครงหน้า ตำแหน่งคิ้ว ตา จมูก ปาก แล้วทำการเก็บให้อยู่ในรูปแบบของสามมิติไว้ที่ฐานข้อมูลของตัวเครื่อง เมื่อมีการสแกนใบหน้า ตัวเครื่องจะนำข้อมูลที่เก็บไว้มาประมวลผลเพื่อเปรียบเทียบรูปโครงหน้า หากพบว่าข้อมูลตรงกัน ตัวเครื่องจึงจะทำการบันทึกเวลาทำงานของแต่ละ User เก็บไว้ในหน่วยความจำของตัวเครื่องก่อน

ฟังก์ชั่นของ เครื่องสแกนหน้า โดยทั่วไป มีดังนี้

– รองรับระบบการเชื่อมต่อ USB Flash drive ในการดึงข้อมูลจาก อุปกรณ์บันทึกเวลา เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปประมวลผลการขาด ลา มาสาย
– รองรับระบบการเชื่อมต่อ LAN ในการดึงข้อมูลผ่านโครงข่าย โดยสามารถสั่งโหลดข้อมูลผ่านโปรแกรมที่มีการติดตั้งไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะสามารถสั่งโหลดได้โดยตรงทุกเมื่อที่มีการเชื่อมต่อระหว่างกัน
– รองรับการบันทึกข้อมูล และ เก็บข้อมูลไว้ภายในตัวเครื่องชั่วคราวได้นับหมื่นรายการ ทำให้ไม่ต้องดึงข้อมูลออกจาก อุปกรณ์บันทึกเวลาทุกวัน ช่วยเพิ่มความสะดวกในการทำงาน

นอกจากนี้ตัวเครื่องรองรับการใช้งานร่วมกับโปรแกรมคำนวณเวลาการทำงาน ที่ช่วยในการประมวลผล การขาด ลา มาสาย วันหยุด OT และ ยังสามารถสรุปรายงานเป็นรายบุคคล แผนก ฝ่าย ได้อีกด้วย ทำให้การทำงานของคุณสะดวก รวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประโยชน์ของการใช้งาน

– สามารถเก็บข้อมูลสถิติต่างๆ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการนำไปต่อยอดพัฒนาบุคลากร องค์กร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
– การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งฝ่ายบุคคล และ บุคลากรภายในองค์กร
– ได้รับความสะดวกในการทำงาน ทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบัน เครื่องสแกนใบหน้าราคา ประหยัด อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาสำหรับพนักงานที่ลายนิ้วมือไม่ชัด พนักงานที่ไม่สามารถใช้ลายนิ้วมือในการบันทึกลงเวลาการทำงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งในปัจจุบันนี้กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีการพัฒนารูปทรงของตัวเครื่องให้มีความทันสมัย ขนาดเล็ก การใช้งาน และ การติดตั้งง่าย สามารถติดตั้งได้ด้วยตนเอง หรือ ใช้บริการติดตั้งเพิ่มเติมจากทางบริษัท เรายินดีให้คำแนะนำกับองค์กรของท่าน ให้เราเป็นผู้ดูแลคุณ

ดูรายละเอียดของสินค้าแต่ละรุ่นได้ตามรายการด้านล่างนี้

Showing all 7 results