เครื่องสแกนลายนิ้วมือและใบหน้า

เครื่องสแกนลายนิ้วมือและใบหน้า อุปกรณ์บันทึกเวลา เข้า-ออก การทำงานของพนักงาน แบบ 2 in 1 สามารถเลือกใช้งานได้ทั้ง การสแกนลายนิ้วมือ และ การสแกนใบหน้า หรือ จะใช้งานทั้งสองอย่างคู่กันก็ทำได้ ปัจจุบันมีการใช้งานกันมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ กำลังได้รับความนิยมมากขึ้น เพราะตัวเครื่องรุ่นนี้มีฟังก์ชั่นที่หลากหลายช่วยตอบโจทย์ต่อความต้องของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี

หลักการทำงานของ เครื่องสแกนลายนิ้วมือและใบหน้า

ขั้นตอนแรกของการทำงาน เริ่มตั้งแต่กระบวนการบันทึกลายนิ้วมือ หรือ ใบหน้าเก็บไว้ภายในหน่วยความจำของตัวเครื่อง เพื่อเป็นแม่แบบในการยืนยันความเป็นตัวตนของแต่ละบุคคล เมื่อมีการสแกนลายนิ้วมือ หรือ ใบหน้า เพื่อต้องการลงบันทึกเวลาการทำงานเกิดขึ้น ตัวเครื่องจะนำข้อมูลที่ได้รับไปประมวลผลเปรียบเทียบกับข้อมูลต้นแบบที่เก็บไว้ภายในหน่วยความจำของตัวเครื่อง หากข้อมูลตรงกัน เครื่องจึงจะทำการลงบันทึกเวลาการทำงานของแต่ละ User เก็บไว้ที่หน่วยความจำของตัวเครื่องก่อน

ฟังก์ชั่นของเครื่องโดยทั่วไป มีดังนี้

– รองรับระบบการเชื่อมต่อ USB Flash drive ในการดึงข้อมูลจาก อุปกรณ์บันทึกเวลา เข้าสู่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปประมวลผลการขาด ลา มาสาย
– รองรับระบบการเชื่อมต่อ LAN ในการดึงข้อมูลผ่านโครงข่าย โดยสามารถสั่งโหลดข้อมูลผ่านโปรแกรมที่มีการติดตั้งไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะสามารถสั่งโหลดได้โดยตรงทุกเมื่อที่มีการเชื่อมต่อระหว่างกัน
– รองรับการบันทึกข้อมูล และ เก็บข้อมูลไว้ภายในตัวเครื่องชั่วคราวได้นับหมื่นรายการ ทำให้ไม่ต้องดึงข้อมูลออกจากอุปกรณ์บันทึกเวลาการทำงานทุกวัน ช่วยเพิ่มความสะดวกในการทำงาน

นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมคำนวณเวลา ที่จะช่วยในการกำหนดการขาด ลา มาสาย OT วันหยุด และ ยังสามารถสรุปรายงานเป็นรายบุคคล แผนก ฝ่าย โดยสามารถเรียกดูข้อมูลแบบรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนได้ ทำให้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพของผลงานให้สูงขึ้น

ประโยชน์ของการใช้งาน

– สามารถเก็บข้อมูลสถิติต่างๆ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการนำไปต่อยอดพัฒนาบุคลากร องค์กร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
– การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งฝ่ายบุคคล และ บุคลากรภายในองค์กร
– ได้รับความสะดวกในการทำงาน ทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อีกทั้งตัวเครื่องได้รับการพัฒนาให้มีรูปทรงทันสมัย ขนาดเล็ก การใช้งาน และ การติดตั้งง่าย สามารถติดตั้งได้ด้วยตนเอง หรือ ใช้บริการติดตั้งเพิ่มเติมจากทางบริษัท เรายินดีให้คำแนะนำกับองค์กรของท่าน ให้เราเป็นผู้ดูแลคุณ

ดูรายละเอียดของสินค้าแต่ละรุ่นได้ตามรายการด้านล่างนี้

Showing all 5 results