ZK F18 Fingerprint Access Control Door

รายละเอียด : ZK F18 Fingerprint Access Control Door

รองรับ: 3,000 ลายนิ้วมือ
บันทึกข้อมูล: 30,000 รายการ
ระยะเวลาการอ่าน: น้อยกว่า 2 วินาที
การเชื่อมต่อ: RS232, RS485, TCP/IP
การแสดงผล: จอสี พร้อมเมนูภาษาไทย
ราคาปกติ : 19,200 บาท
ราคาพิเศษ : 17,900 บาท

*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม


ขอใบเสนอราคา TopFingerScan - เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า เครื่องทาบบัตร ระบบ access control system ประตูสแกนนิ้ว ประตูคีย์การ์ด และ บัตรคีย์การ์ด
*คลิ๊กกรอกแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

ประตูสแกนนิ้ว ZK F18

ประตูสแกนนิ้ว F18 ZKTeco เป็นเครื่องสแกนที่สามารถควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่ด้วยวิธีการตรวจสอบลายนิ้วมือ ที่มีหัวอ่านเป็นกระจกคริสตัล หน้าจอแสดงผลแบบ TFT LCD Screen โชว์ภาพพนักงาน พร้อมเสียงตอบรับเป็นภาษาไทย เมนูการใช้งานแบบ Icon จึงใช้งานง่าย ปุ่มกดมีขนาดใหญ่แข็งแรงทนทาน

เครื่องสแกนลายนิ้วมือเปิดปิดประตู F18 ZKTeco มีระบบการเชื่อมต่อเพื่อดึงข้อมูลหลากหลายรูปแบบ เช่น RS232, RS485, TCP/IP, USB Flash Disk นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่ม Optional หัวอ่านบัตรคีย์การ์ด ที่จะช่วยเพิ่มรูปแบบในพิสูจน์ความเป็นตัวตนเพื่อทำการบันทึกข้อมูล

F18 ZKTeco สามารถกำหนดช่วงเวลาในการเข้า-ออกได้ 50 Time Zone อีกทั้งยังมีระบบป้องกัน Anti pass-back เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการตรวจเช็คคนเข้า-ออกได้เป็นอย่างดี

ประตูสแกนนิ้ว F18 ZKTeco
ประตูสแกนนิ้ว F18 ZKTeco

รูปแบบการทำงานของ ประตูสแกนนิ้ว รุ่น F18 ZKTeco เครื่องสแกนลายนิ้วมือเปิดปิดประตู

รูปแบบในการติดตั้ง
  1. ใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือเปิดปิดประตู จำนวน 2 ตัว สำหรับควบคุมทั้งการเข้าและการออกพื้นที่ โดย 1 ตัวจะทำการติดที่ทางเข้าของประตู และ อีก 1 ตัวจะทำการติดที่ทางออกของประตู
  2. ใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือเปิดปิดประตู จำนวน 1 ตัว คู่กับ สวิทช์ทางออก โดยเครื่องสแกนลายนิ้วมือเปิดปิดประตูจะถูกนำไปติดที่ทางเข้าประตูเพื่อควบคุมการเข้าพื้นที่ และนำสวิทช์ทางออกไปติดที่ทางออกของประตูโดยจะไม่มีการควบคุมการออกพื้นที่