ทําไม สแกนลายนิ้วมือไม่ได้ ไม่ติด

ทําไม สแกนลายนิ้วมือไม่ได้ ไม่ติด

ทําไม สแกนลายนิ้วมือไม่ได้ ไม่ติด

ปัจจุบันนี้เครื่องสแกนลายนิ้วมือกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะเป็นเทคโนโลยรที่เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบันทึกเวลาการทำงาน และการประมวลผล ทำให้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ แต่ก็ยังมีผู้ใช้งานจำนวนหนึ่งที่ต้องประสบกับปัญหา สแกนลายนิ้วมือไม่ได้ สแกนยาก ทำให้การบันทึกเวลาเข้า-ออกการทำงานทำไม่สำเร็จ เรามาไขปัญหาข้อข้องใจกันดีกว่าว่าเกิดจากสาเหตุอะไร โดยสามารถจำแนกปัญหาได้ดังนี้

ทําไม สแกนลายนิ้วมือไม่ได้ ไม่ติด

ลายนิ้วมือมีความชื้นหรือเปียก เกิดจากเหงื่อของบุคคลนั้นๆ หรือจากการล้างมือ โดนน้ำ ทำให้บริเวณนิ้วมือมีความชื้นมากเกินไป เมื่อนำไปสแกนลายนิ้วมือ หัวอ่านของเครื่องสแกนลายนิ้ววมือจึงไม่สามารถทำการเปรียบเทียบค่ากับลายนิ้วมือแม่แบบที่ทำการเก็บข้อมูลไว้ภายในหน่วยความจำของตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือได้ จึงทำให้เกิดปัญหา สแกนลายนิ้วมือไม่ได้ หรือสแกนไม่ผ่าน วิธีในการแก้ไขปัญหานี้ง่ายมากๆ เพียงแค่นำผ้าสะอาดมาเช็คมือให้แห้งแล้วทำการสแกนลายนิ้วมือใหม่อีกครั้ง

ลายนิ้วมือเหี่ยวย่น อาจเกิดจากบุคคลนั้นทำการสวมใส่ถุงมือเป็นเวลานานมากเกินไป หรือทำงานที่ต้องสัมผัสกับน้ำเป็นระยะเวลานาน ทำให้บริเวณปลายนิ้วเกิดการเหี่ยวย่นและเปลี่ยนแปลงไปชั่วขณะ เมื่อทำการสแกนลายนิ้วมือในขะณะที่ปลายนิ้วมือยังมีการเหี่ยวย่น จึงไม่สามารถทำการสแกนลายนิ้วมือให้ผ่านได้

ลายนิ้วมือสกปรก อาจเกิดจากการหยิบจับสิ่งของต่างๆในการทำงาน ซึ่งส่วนใหญ่มักจะพบกับพนักงานทำงานโรงงาน พนักงานแผนกช่าง เป็นต้น ที่มีการปฏิบัติงานและหยิบสิ่งของต่างๆแล้วเกิดร่องรอยของคราบสิ่งสกปรกที่ฝังตามร่องของลายนิ้วมือ เมื่อทำการสแกนลายนิ้วมือ หัวอ่านของเครื่องสแกนลายนิ้วมือรับข้อมูลไปเพื่อทำการประมวลผล และเปรียบเทียบกับลายนิ้วมือแม่แบบทั้งหมดที่มีภายในหน่วยความจำของตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือ หากเปรียบเทียบไม่ได้ก็ไม่สามารถลงบันทึกเวลา เข้า-ออก การทำงานได้ วิธีในการแก้ไขปัญหานี้คือแนะนำให้ใช้เป็นเครื่องสแกนใบหน้า

หากลองแก้ปัญหาตามวิธีการดังกล่าวข้างต้นแล้ว แต่ยังไม่สามารถสแกนลายนิ้วมือได้อยู่ ให้ผู้ใช้งานทำความสะอาดบริเวณหัวอ่านซึ่งอาจมีฝุ่นหรือสิ่งสกปรกติดค้าง ทำให้เมื่อใช้งานหัวอ่านจะทำการเก็บลายนิ้วมือพร้อมคราบสิ่งสกปรกที่ติดอยู่บริเวณหัวอ่าน ส่งข้อมูลต่อไปเพื่อทำการประมวลผลเปรียบเทียบทำให้ไม่ตรงกับข้อมูลลายนิ้วมือแม่แบบที่มีอยู่ในหน่วยความจำของตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือ